Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS

 

Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben

Megvalósítás időtartama

2012. szeptember 1. – 2016. június 30.

Projekt célja

A projekt átfogó célja az energiahatékonysági előírások szerint felújításra kerülő 3 BÁH (és 6 rendőrségi) épületkomplexumban dolgozók munkafeltételeinek és az ügyfelek biztonságok elhelyezési körülményeinek a javítása.

Fő tevékenység Indikátorok

A költség és energiahatékony üzemeltetés, valamint hatékony és eredményes működés érdekében az alábbi konkrét célok kerültek meghatározásra: korszerűsítés és rehabilitáció a költséghatékony működés érdekében, a fűtés, a használati vízrendszer, csatornarendszer, világítási rendszer és villamos hálózat infrastruktúrájának korszerűsítése, a megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése korszerű biztonságtechnikai rendszerek kialakításával.

Elnyert támogatás

 275 651 013 Ft

ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM

Menekültügyi és migrációs jogszabálymódosítások a gyakorlatban

Megvalósítás időtartama

2012. október 1 – 2013. június 30.

Projekt célja

A projekt célja olyan képzések megvalósítása, melyek alapjául a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. I. törvény, A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, valamint A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvények, illetve a kapcsolódó módosító jogszabályok és végrehajtási rendeletek hatályba lépése óta eltelt jogszabály alkalmazási tapasztalatainak értékelése szolgál.

Fő tevékenység

Indikátorok

A Hivatal valamennyi vezető, valamint ügyintéző I-es besorolású munkatársának részvételével, összesen 8 képzési alkalom megtartása a fenti jogszabályváltozások és gyakorlati tapasztalatok vonatkozásában budapesti és vidéki helyszíneken, hivatali és külsős előadók közreműködésével.

Elnyert támogatás:

17 487 562 Ft

KÜLSŐ HATÁROK ALAP

 

BEVÁNDORLÁSI ÖSSZEKÖTŐ HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE A TAGÁLLAMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉVEL (ILO 5.)

Megvalósítás időtartama

2013. január 1. – 2015. június 30.

Projekt célja

Jelen projektben fenn kívánjuk tartani összekötői jelenlétünket Kairóban, Ankarában és Hanoiban, tekintettel a három térség illegális migrációs szempontból is kimutatható stratégiai jelentőségére.

Fő tevékenység Indikátorok

Az összekötők munkája eredményeképpen az adott projektre vonatkozóan a felfedett illegális szándékú beutazások száma az ILO IV. (2012. év) projekt eredményéhez képest mintegy 500-zal növekszik. Állomáshelyenként 30, összességében 90 találkozón történő részvétel prognosztizálható. Az érintett helyi hatóságokkal, a helyi ILO hálózat tagjaival, a korábbi években kiépített kapcsolataik építését, a partnerekkel történő együttműködést mérendő, 250 db direkt megkereséssel számolunk a 2,5 év során. Emellett összekötőnként havonta speciális ILO jelentés készül.

Elnyert támogatás

 244 970 203 Ft

 

 

STATISZTIKAI INTERFÉSZ FEJLESZTÉSE EGYES IDEGENRENDÉSZETI SZAKRENDSZEREKHEZ

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 01. – 2014. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt, hogy a Hivatal által az Európai Integrációs Alap 2012. évi programja keretében, a „Pilóta projekt statisztikai szakrendszer fejlesztésére” című projektben fejlesztett statisztikai szakrendszer továbbfejlesztésével a határigazgatást érintő statisztikai adatokat is az eddiginél magasabb szinten biztosíthassa a Hivatal az Eurostat, a nemzetközi szervezetek, a hazai társszervek, úgymint az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint 2007. II. törvényben meghatározott felhasználók részére.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt keretében az Európai Integrációs Alap terhére megvalósuló „Pilóta projekt statisztikai szakrendszer fejlesztésére” című projekttel párhuzamosan megteremtettük a statisztikai rendszer és további szakrendszerek (BTT és IDR „J”) közötti adatkapcsolatot.

Elnyert támogatás

 10 740 900 Ft

 

 

Külső Határok Alap - Közösségi Akciók

 

A BEVÁNDORLÁSI ÖSSZEKÖTŐ HÁLÓZAT MŰKÖDÉSÉNEK TOVÁBBI ERŐSÍTÉSE KENYÁBAN

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 31. – 2016. 01. 01.

Projekt célja

Kenyából, valamint a környező országokból (Kenyán keresztül) az EU irányába megvalósuló illegális migráció elleni erőfeszítések elősegítése, támogatása.

Fő tevékenység Indikátorok

Az összekötő munkája eredményeképpen az adott projektre vonatkozóan a vízumtanácsadások száma Magyarország Nairobi Külképviseletén, valamint a projekt-partner Románia külképviseletén Nairobiban, Abujában és Addisz-Abebában mintegy 1500 alkalom. Az ILO feladata, hogy a helyi hatóságokkal, a helyi ILO hálózat tagjaival a kapcsolatot kialakítsa, a helyi légitársaságok 120 fő alkalmazottja részére hat alkalommal képzést biztosítson (egyénileg, vagy más összekötőkkel együttműködésben), továbbá 24 két- vagy többoldalú találkozón venne részt.  A fentieken túl kéthavonta speciális ILO jelentés megírását várjuk el, mintegy 12 alkalommal szakmai konzultációs célú utazás megvalósítását Etiópiába és Nigériába, továbbá 2 alkalommal éves regionális ILO konferencia megszervezését.

Elnyert támogatás

 89 301 650 Ft

 

A BEVÁNDORLÁSI ÖSSZEKÖTŐ HÁLÓZAT TOVÁBBFEJLESZTÉSE ALGÉRIÁBAN

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 31. – 2016. 01. 01.

Projekt célja

Algériából, valamint a környező országokból (MAGHREB) az EU irányába megvalósuló illegális migráció elleni erőfeszítések elősegítése, támogatása.

Fő tevékenység Indikátorok

Az összekötő munkája eredményeképpen az adott projektre vonatkozóan a vízumtanácsadások tervezett száma Magyarország Algíri Külképviseletén, valamint a projekt-partner Románia külképviseletén mintegy 1500. Az ILO feladata, hogy a helyi hatóságokkal, a helyi ILO hálózat tagjaival a kapcsolatot kialakítsa, minőségi továbbfejlesztése keretében az ILO a helyi légitársaságok 120 fő alkalmazottja részére hat alkalmas képzést biztosítson, továbbá 12 két-vagy többoldalú találkozón vegyen részt.  Emellett kéthavonta speciális ILO jelentés megírását várjuk el, illetve 12 alkalommal szakmai utazás megvalósítására kerülne sor a térségben.

Elnyert támogatás

 87 670 123 Ft

 

EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP PÁLYÁZATOK


HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZAKEMBERKÉPZÉS 4.

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 01 – 2014. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt a harmadik országbeli állampolgárok integrációját szolgáló jelenlegi struktúrák fejlesztéséhez történő hozzájárulás a helyi és regionális ügyintézés migráns specifikus dimenziójának erősítése által.

Fő tevékenység Indikátorok

A cél elérése érdekében a projekt keretében megrendezett képzés során migráns specifikus szakmai, jogi, okmányismereti, valamint arab és kínai kultúrkört a középpontba helyező interkulturális információkat nyújtottunk a fővárosi és megyei kormányhivatalok ágazati szakigazgatási szervei olyan munkatársai számára, akik a napi munkavégzésük során gyakran kapcsolatba kerülnek a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal.

Elnyert támogatás

 9 852 386 Ft

 

 

INTERKULTURÁLIS KÉPZÉS VIDÉKI ÜGYINTÉZŐK RÉSZÉRE

Megvalósítás időtartama

2013. 01. 01. – 2014. 03. 31.

Projekt célja

A projekt közvetlen célja a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatba kerülő vidéki ügyintézők interkulturális képességeinek fejlesztése volt.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt fő elemét adó 2 modulos interkulturális képzés (1. interkulturális tréning, 2. arab és kínai kultúra) eredményeként a vidéki kirendeltségeken összesen 29 olyan ügyintéző dolgozik, akik interkulturális ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek. A tavaszi modulról és az őszi modulról is egyaránt a munkatársak 84%-a nyilatkozott úgy, hogy az megfelelt az elvárásainak, és a 29 résztvevőből 27 fő mondta azt, hogy hasznosíthatónak találja a képzések során átadott ismereteket.

A képzés fenntarthatóságának biztosítása érdekében az oktatók által egy Interkulturális kézikönyv került megszerkesztésre, melyet a Hivatal honlapján a teljes állomány számára elérhetővé tettünk.

Elnyert támogatás

 15 026 206 Ft

 

 

INTERKULTURÁLIS ÉS NYELVI KÉPZÉS ÜGYINTÉZŐK RÉSZÉRE

Megvalósítás időtartama

2014. 04. 01. – 2015. 06. 30.

Projekt célja

A projekt közvetlen célja a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatba kerülő vidéki ügyintézők interkulturális képességeinek és angol nyelvtudásának fejlesztése.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt fő elemét adó 104 órás, 2 modulos interkulturális képzés (1. interkulturális tréning, 2. arab és kínai kultúra), illetve kiegészítő elemét képező 120 órás angol nyelvi képzés eredményeként a vidéki kirendeltségeken legalább további 30 interkulturális ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező, illetve további 61 angolul beszélő ügyintéző fog dolgozni, akik könnyebben kapcsolatot teremtenek harmadik országbeli állampolgárokkal. Terveink szerint a résztvevők legalább 80%-a munkája során hasznosíthatónak találja a képzések során elsajátított ismereteket.

Elnyert támogatás

 31 750 513 Ft

 

 

MÉDIA KURZUS II.

Megvalósítás időtartama

2013. 01. 01. – 2014. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt a pontosan fogalmazott, objektív cikkek, riportok megjelenésének elősegítése a magyar társadalom migrációval, illetve integrációval kapcsolatos társadalmi tudatosságának növelése érdekében.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt fő elemei 86 újságíró, tévés vagy rádiós szakember, médiaiskolás tanuló tréningje a bevándorlási, migrációs alapismeretek elsajátítása érdekében, a média kurzuson résztvevők számára havonta egy sajtóanyag összeállítása, valamint a Hivatal sajtókommunikációjával kapcsolatos vélemények kérdőíves felmérése, megvitatása, ez alapján egy fejlesztési javaslatokat tartalmazó ajánlás megfogalmazása.

Elnyert támogatás

 5 882 175 Ft

 

 

PILÓTA PROJEKT STATISZTIKAI SZAKRENDSZER FEJLESZTÉSÉRE

Megvalósítás időtartama

2013. 04. 01. – 2014. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal harmadik országbeli állampolgárokról releváns adatokat integráló statisztikai rendszerének (a KEK KH támogatásával történő) fejlesztése, valamint a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos statisztikai célú adatgyűjtésben érintett állami szervek szakértői tevékenységének összehangolása volt.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt keretében egy új statisztikai rendszer fejlesztésére került sor, amely közvetlenül a meglévő szakrendszerekből nyeri az adatokat, így szükséges volt a statisztikai rendszer és a szakrendszerek közötti adatkapcsolat megteremtése is. Figyelemmel arra, hogy a fejlesztés a KEKKH kezelésébe tartozó szakrendszereket is érinti, a szerv partnerként működött közre a projektben. A fejlesztés mellett kéthavonta, összesen 7 alkalommal biztosítottunk lehetőséget egy szakmai fórum keretében a NAV, az OEP, az ONYF, a KSH, az NMH, az EEM, a KEK KH, valamint a Hivatal statisztikai területen dolgozó munkatársai számára az aktuális szakmai kérdések megvitatására.

Elnyert támogatás

 102 304 947 Ft

 

 

HONLAPFEJLESZTÉS A MAGAS SZÍNVONALÚ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN

Megvalósítás időtartama

2012. 10. 01. – 2014. 04. 30.

Projekt célja

A projekt célja volt egy ügyfélbarát, modern honlap létrehozása volt könnyen elérhető információkkal, interaktív felületekkel az ügyfél-hivatal közötti kommunikáció - 21. századi eszközeinek igénybevételével történő - fejlesztése érdekében.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt fő elemeit az ügyféligények felmérése, a Hivatal honlapjának fejlesztése, a honlapon elérhető tartalom ügyfélbaráttá, közérthetővé tétele, a honlap teljes tartalmának két idegen nyelven (EN, DE) történő elérhetővé tétele, valamint a honlap jövőbeni folyamatos frissítését biztosító rendszer kialakítása, megalapozása jelentették.

Elnyert támogatás

 8 615 298 Ft

 

 

 A HIVATAL INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINAK MEGÚJÍTÁSA

Megvalósítás időtartama

2014. 01. 01. – 2015. 06. 30.

Projekt célja

A projekt célja az engedélyezési eljárások és integrációs szolgáltatások hatékonyabbá tételének és harmadik országbeli állampolgárok számára elérhetőbbé tételének elősegítése BÁH Call Center működtetése és a meglévő információs szolgáltatások több nyelven történő elérhetővé tétele által.

Fő tevékenység Indikátorok

A projekt keretében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban létrehozásra került egy – két fő munkatárssal működő - állandó Call Center, ahová tartózkodási jogosultsággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok az egyes engedélyezési eljárás típusok közötti eligazodás, valamint sikeres társadalmi integrációjuk elősegítése (pl. civil szervezetek aktuális képzési, munkavállalási projektjeiről szóló tájékoztatás)  érdekében felvilágosításért fordulhatnak.

Emellett a Hivatal kirendeltségein kihelyezett 30 db információs panelen az ügyintézéssel kapcsolatos legfrissebb információk ismét hét nyelven (magyar, angol, német, kínai, szerb, orosz, francia) válnak elérhetővé, így segítve a Hivatal ügyfeleinek gördülékenyebb ügyintézését.

Elnyert támogatás

 16 141 237 Ft

 

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Tájékoztatók az Ukrajnából menekülők részére

 

Informations for people fleeing Ukraine

 

 Інформація для біженців з України

OK