Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az elmúlt években három alkalommal pályázott és nyert el az Európai Menekültügyi Alap, majd a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott sürgősségi pályázati forrást. Ezek rövid leírása az alábbiakban látható.

 

SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK A MAGYARORSZÁGI MENEKÜLTÜGYI BEFOGADÓ KAPACITÁSOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE ÉS A HATÓSÁGI ELJÁRÁS TÁMOGATÁSÁRA-2015

HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0013

Megvalósítás időtartama

2015. november 1. – 2016. április 30.

Projekt célja

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2015. évi sürgősségi segítségnyújtás programja keretében valósul meg.

Célja a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetésének támogatása és továbbfejlesztése tekintettel a 2015. évben jelentkezett migrációs nyomás okozta kihívásokra.

Fő tevékenység

A projekt keretében a menekültügyi ügyintézők munkáját segítő informatikai eszközök, így például ujjnyomatolvasó eszközök, asztali számítógép munkaállomások, valamint szerver beszerzése és elhelyezése valósult meg a Hivatal budapesti központjában és a Regionális Igazgatóságokon. Továbbá a fogyóeszközök visszapótlása érdekében fektetőanyagok, elektronikai háztartási- és konyhai eszközök beszerzésére került sor, amelyek a Bicskei Befogadó Állomás Bicskei és Vámosszabadi telephelyén kerültek elhelyezésre. Bútorbeszerzés által pedig a Regionális Igazgatóságok ügyfélfogadását kívánjuk támogatni.

 

Elnyert támogatási összeg

 1.227.059.093 Ft

EU hozzájárulás összege

 1.104.353.184 Ft (90%)

 

co-founded by the eu 


Sürgősségi segítségnyújtás - A menekültügyi befogadó rendszer és emberi erőforrás kapacitásfejlesztése - a Magyarországra irányuló migrációs nyomásra való hatékony válaszadás érdekében

(HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/06/HU)

Megvalósítás időtartama

2015. január 1. – 2015. szeptember 29.

Projekt célja

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2014. évi sürgősségi segítségnyújtás programja keretében valósult meg. Célja volt a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetése érdekében a befogadó állomásokon megfelelő munkaerő és ellátás biztosítása, a befogadó intézmények kapacitásának bővítése, a menekültügyi területen jelentkező ügyhátralék feldolgozása.

Fő tevékenység

A projekt keretében egyfelől humánerőforrás fejlesztés valósult meg, így menekültügyi regisztrációval és döntés előkészítéssel foglalkozó ügyintézők és szociális asszisztensek felvételére került sor. Férőhelybővítés céljával a Bicskei Befogadó Állomás Debreceni telephelyén - elsősorban családos - kérelmezők elhelyezésére alkalmas apartman kialakítása feldolgozása valósult meg. A bicskei és debreceni telephely területén továbbá bérelt konténerek telepítéséhez szükséges működési feltételek megteremtése (közművesítés) valósult meg.

Továbbá sor került a befogadó létesítményekben lévő, leromlott állapotú bútorok, illetve a háztartási eszközök pótlására és a kapacitás bővítés kiszolgálása érdekében új eszközök beszerzésére. A menedékkérők hatósági és befogadási célú szállítása érdekében autóbuszok bérlésére is lehetőség adódott a projekt keretén belül, továbbá a menekültügyi ügyhátralék feldolgozását is biztosítottuk humánerőforrás és informatikai eszköztámogatás által egyaránt.

Elnyert támogatási összeg

 407.776.755 Ft

EU hozzájárulás összege

 366.999.079 Ft (90%)

 

co-founded by the eu 


MENEKÜLTÜGYI ÉS BEFOGADÓ RENDSZER SZÍNVONALÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA

(EMA/2013/Emergency-02)

Megvalósítás időtartama

2013. 10. 01. – 2014. 03. 31.

Projekt célja

A projekt Európai Unió társfinanszírozásával az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi sürgősségi intézkedéseinek keretében valósult meg. Célja volt a magyar menekültügyi és befogadó rendszer megfelelő színvonalon történő működtetése érdekében a befogadó állomásokon megfelelő munkaerő és ellátás biztosítása, a befogadó intézmények állapotának helyreállítása, a menekültügyi területen jelentkező ügyhátralék feldolgozása.

Fő tevékenység

A megnövekedett menedékkérői létszámhoz igazított személyi állományrendelkezésre állása érdekében Bicskén szociális szakemberek és adminisztratív munkatársak foglalkoztatása valósult meg. Az ügyhátralék feldolgozása és az újonnan beérkező kérelmek időben történő kezelése érdekében a Hivatal a központi szervezeti egységeinél és regionális igazgatóságainál célfeladat elrendelésére került sor.  A pályázat keretében továbbá Vámosszabadi telephelyen a megrongálódott vizesblokkok helyreállítása, a Bicskei Befogadó Állomáson a menekültellátáshoz tartozó épületek felújítása, a telephelyeken az eszközök, készletek pótlása, az ellátottak étkeztetésének biztosítása valósult meg.

Elnyert támogatási összeg

264 969 279 Ft

EU hozzájárulás összege

211 975 423 Ft (80%)

Felhasznált támogatás

260 852 423 Ft (98,45%)

 

 eu menekültügyi alap logó kicsi
Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023
 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK