Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

Vendégbefektetői vízum

Hatályos: 2024.07.01-től!

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat vendégbefektetői vízumot?

 

Vendégbefektetői vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik.

 

Nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni az alábbi befektetések megvalósítását:

 

a)a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró összegű befektetési jegy megszerzése,

 

b)legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban tulajdoni illetőség megszerzése (hatályos: 2025.01.01-től!), vagy

 

c)legalább 1 000 000 euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

 

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

A vendégbefektetői vízum kiadása iránti kérelmet annál a konzuli tisztviselőnél kell benyújtani, amely az Ön állandó vagy szokásos tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti országban működik.

A kérelem olyan országban működő konzuli tisztviselőnél is benyújtható, amelyben Ön jogszerűen tartózkodik, ha

 • ·az Ön állandó vagy szokásos tartózkodási helye vagy állampolgársága szerinti országban nem működik konzuli tisztviselő, és
 • ·okirattal igazolja az állandó vagy szokásos tartózkodási helyétől eltérő harmadik országban történő kérelmezés indokait.

 

3)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

4)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide kattintva érhető el. Word rofmátum itt található.

 

A vízum iránti kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

A vendégbefektetői vízumkérelemhez Önnek a beutazás és tartózkodás céljának igazolása érdekében mellékelni kell:

 • ·a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap-kezelő vagy a befektetési jegyet forgalmazó igazolását a legalább 250 000 euró összegű, a harmadik országbeli állampolgár nevére kiállított befektetési jegy megvásárlásáról, vagy
 • ·legalább 500 000 euró összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanra vonatkozó ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést (a lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, valamint az ingatlan 5 évig kizárólag az Ön, vagy az Ön és egy vagy több szintén vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kérelmező családtagja közös tulajdonában állhat) (hatályos: 2025.01.01-től!), vagy
 • ·a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy az Ön által az oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából nyújtott, legalább 1 000 000 euró összegű támogatás a felsőoktatási intézményhez megérkezett. 
  • ·A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények listáját itt tudja megtekinteni.

   

 

Amennyiben a fenti befektetéssel még nem rendelkezik, a kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

 • ·nyilatkozatot arról, hogy a fenti befektetések közül melyiket tervezivendégbefektetői vízum kiadását követő három hónapon belül megvalósítani (a nyilatkozat mintáját itt  tudja letölteni), és
 • ·az arra rendelkezésére álló anyagi fedezet igazolására külföldi vagy magyar hitelintézet által kiállított igazolást, amely szerint a befektetéshez szükséges összeg tartósan rendelkezésére áll.

 

A rendelkezésre álló pénzösszeg törvényes eredetét hitelt érdemlő módon kell igazolni, így különösen

 • ·a vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték eredetét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal; vagy
 • ·a rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó adóköteles jövedelem igazolásával.

 

A vízumeljárásban mellékelni kell továbbá:

 • ·a valós magyarországi szállásának címét igazoló dokumentumot.
 • ·az érvényes úti okmányt
 • ·egy darab igazolványképet.

 

5)Meddig érvényes a vendégbefektetői vízum? Mi a teendő a Magyarországra történt beutazást követően?

 

A vendégbefektetői vízum érvényességi ideje legfeljebb 6 hónap.

A vendégbefektetői vízum érvénytelen, ha a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt kiadták.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a vendégbefektető tartózkodási engedély iránti kérelmet a vendégbefektető vízummal Magyarország területére történő első belépését követően legkésőbb 93 napon belül az OIF Központi Regionális Igazgatóságán vagy az Enter Hungary felületen keresztül kell előterjeszteni. Ennek előfeltétele, hogy a Magyarország területére történő belépést követő 3 hónapon belül igazolnia kell az Enter Hungary felületen, hogy a nyilatkozata szerint vállalt befektetést teljesítette. A befektetés határidőn belüli teljesítését az OIF vizsgálja.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vendégbefektetői vízumot az idegenrendészeti hatóság  visszavonja, ha a harmadik országbeli állampolgár nem, vagy nem a vendégbefektetői vízum kiadását követő három hónapon belül valósítja meg a kötelezettségvállalása alapján a befektetést. A vízum kiadása a vízumkérelem engedélyezésének a dátuma, melyről írásos tájékoztatást kap. 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK