Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A harmadik országbeli állampolgárok bejelentési kötelezettségei

TÁJÉKOZTATÓ

 

A harmadik országbeli állampolgárok bejelentési kötelezettségei

 

 

 1. 1)Szálláshely bejelentése

 

A harmadik országbeli állampolgár a magyarországi szálláshelyét köteles a következő adatok közlésével az OIF regionális igazgatóságának bejelenteni:

 • ·természetes személyazonosító adatok,
 • ·az úti okmány azonosító adatai,
 • ·a szálláshely címe,
 • ·a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja, és
 • ·a vízum vagy tartózkodási engedély száma.

 

A bejelentés során a harmadik országbeli állampolgár köteles mellékelni az alábbi iratok valamelyikét:

 • ·a kérelmező magyarországi lakásának tulajdonjogát igazoló okiratot,
 • ·a lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződést,
 • ·a lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okiratot,
 • ·a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, huzamos tartózkodási jogosultsággal, az Szmtv. szerinti tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával vagy huzamos tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtagnak a kérelmező lakhatásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát, vagy
 • ·más hitelt érdemlő okiratot.

A fent felsorolt iratok mellékelésére nem köteles a harmadik országbeli állampolgár, ha a tartós magyarországi tartózkodás

 • ·EU Kék Kártyával,
 • ·kutatói rövid távú mobilitási igazolással,
 • ·kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedéllyel,
 • ·hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel,
 • ·hallgatói mobilitási igazolással,
 • ·vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel,
 • ·tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel,
 • ·kutatás célú tartózkodási engedéllyel,
 • ·önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel,
 • ·gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedéllyel, vagy
 • ·álláskeresési vagy vállalkozásindítási célú tartózkodási engedéllyel

valósul meg.

 

A szálláshely megváltozását ezen tény bekövetkezésétől számított 3 napon belül kell  bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes regionális igazgatósághoz.

 

A szálláshely bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány itt tölthető le. Word formátum: itt.

 

 

A szálláshelyet, illetve a szálláshely megváltozását az Enter Hungary felületen  – elektronikus regisztrálást követően – elektronikus úton kell bejelenteni.

 

A szálláshely bejelentésének tényét a harmadik országbeli állampolgár a szálláshely igazolással tudja igazolni, melyet magánál kell tartania és azt meg kell őriznie.

 

 1. 2)Gyermek születésének bejelentése

 

Ha Ön kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal, száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, illetve a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, és Magyarország területén harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével az OIF regionális igazgatóságának bejelenteni:

 • ·a gyermek személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve);
 • ·a gyermek úti okmányának száma;
 • ·a gyermek szállás- vagy lakóhelyének címe.

 

 1. 3)Okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése

 

Ön köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (az OIF regionális igazgatóságánál, rendőrkapitányságon vagy külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar külképviseleten) haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki.

Az elveszettnek hitt, és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a harmadik országbeli állampolgár köteles új úti okmányt beszerezni.

 

A tartózkodásra jogosító okmány pótlása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, az Enter Hungary felületen terjeszthető elő, melyet ide  kattintva érhet el.

 

 1. 4)Foglalkoztatással összefüggő bejelentési kötelezettség

 

A harmadik országbeli állampolgár köteles a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló szándékát az OIF regionális igazgatóságának bejelenteni,

 • ·a korábbi munkaviszonya megszűnését vagy a munkavégzési feltételek megváltozását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül, ha a foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor;
 • ·az előzetes megállapodás megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül ha

-   családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

-   EU Kék Kártyával,

-   vendég-önfoglalkoztatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

-   Magyar Kártyával,

-   humanitárius célú tartózkodási engedéllyel (hontalanként elismert személyként; bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből a hatóságokkal együttműködő személyként; vagy olyan személyként, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek mellett, illetve kiskorúként tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak),

-   kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

-   szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel,

-   vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vagy

-   hosszú távú mobilitási engedéllyel rendelkezik,

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes tartózkodási célokhoz kapcsolódó speciális bejelentési kötelezettségekről az adott célú tartózkodási engedélyről szóló tájékoztatóban olvashat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK