Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató kísérő nélküli kiskorúak menedékeskénti elismeréséről

LOGO kicsi

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2. § f) bekezdése értelmében:

kísérő nélküli kiskorú: az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül.

Vagyis minden olyan 18. életévét be nem töltött gyermek, aki az orosz-ukrán konfliktus elől menekülve egyedül érkezett Magyarországra, vagy jelenleg egyedül tartózkodik az országban, kísérő nélküli kiskorúnak minősül.

A menedékjogról szóló törvény 35. § (3) bekezdése értelmében:

(3) A menekültügyi eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

Ez a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás vonatkozásában azt jelenti, hogy minden 14. életévét betöltött gyermek jogosult saját maga menedékeskénti elismerés iránti kérelmet benyújtani.

 

Az a 14 év alatti, aki szeretne kérelmet benyújtani, de nincs gyámja, menedékeskénti elismerésre irányuló szándékát szintén tudja jelezni, számára a menekültügyi hatóság intézkedik gyám kirendelésére.

 

Az alábbiakban a kísérő nélküli kiskorúak ügyintézése kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdéseket gyűjtöttük össze

 

1) Elmúltam 14 éves és még nem vagyok 18. Egy vagy több családtagommal érkeztem, akik nem a szüleim. Benyújthatok kérelmet?

Igen, mindenki, aki 14. életévét betöltötte, önállóan is benyújthat kérelmet. A kérelem benyújtása során a menekültügyi hatóság meg fogja kérdezni a gyermeket, hogy kivel érkezett, szükség esetén egyeztet a családtagokkal. Amennyiben szükséges, a menekültügyi hatóság értesíti a gyámhivatalt, akik gyámot jelölnek ki a gyermek részre - aki lehet valamely családtag is.

 

2) Elmúltam 14 éves és még nem vagyok 18. Ismerősökkel érkeztem, akik nem a szüleim. Benyújthatok kérelmet?

Igen, mindenki, aki 14. életévét betöltötte, önállóan is benyújthat kérelmet. A kérelem benyújtása során a menekültügyi hatóság meg fogja kérdezni a gyermeket, hogy kivel érkezett, szükség esetén egyeztet azokkal, akikkel együtt érkezett. A menekültügyi hatóság értesíti a gyámhivatalt, akik gyámot jelölnek ki a gyermek részre - aki lehet az a személy is, akivel a gyermek érkezett.

 

3) Már van gyámom, de ő nem akarja, hogy kérelmet nyújtsak be, mit tehetek?

Minden 14. életévét betöltött személy önállóan nyújthat be kérelmet. A menedékeskénti elismerésnek számtalan előnye van, ide értve az oktatásban történő részvételt, egészségügyi, gyermekjóléti ellátások igénybe vételét, stb.

Ezért ha egy 14. életévét betöltött gyermek kérelmet szeretne benyújtani, ezt akkor is megteheti, ha a gyámja ellenzi. Ebben az esetben azt, hogy a gyám ellenzi a hatóság előtti megjelenést, jelezni kell a menekültügyi hatóságnak. A menekültügyi hatóság az ilyen jelzéseket minden esetben bizalmasan kezeli, és ha a gyám tevékenységével kapcsolatban problémák merülnek fel, szükség esetén intézkedni tud másik gyám kijelölésére.

 

4) Nincs gyámom, ismerősökkel érkeztem, de ők nem akarják, hogy kérelmet nyújtsak be, vagy hogy a hatóságok megtudják, hogy itt vagyok. Mit tehetek?

A menekültügyi hatósághoz bármikor lehet fordulni ilyen problémával, hatóságunk előtt bármikor meg lehet jelenni.

Menedékeskénti elismerés iránti kérelmet minden 14. életévét betöltött jogosult önállóan benyújtani. Aki 14. év alatti, annak a menekültügyi hatóság soron kívül intézkedik gyám kirendelésére, 14 év alatt esetében a gyám tudja a kérelmet benyújtani.

Fontos, hogy a hatóság előtti megjelenéskor jelezni kell, ha azok, akikkel a gyermek érkezett, vagy akiknél lakik, nem akarják, hogy a hatóságokkal, rendőrökkel találkozzon.

A menekültügyi hatóság minden ilyen esetben gondoskodik, hogy a gyermek a magyarországi tartózkodáshoz szükséges papírokat megkapja, biztonságos otthona, étele, ruhája legyen, tudjon iskolába járni és ha kell, orvosi segítséget is kapjon.

 

5) Még nem vagyok 18, nincs gyámom, lakhatásom megoldott, járok iskolába.  Meg kell jelennem a hatóság előtt?

Biometrikus útlevéllel érkező ukrán állampolgárok Magyarországon 180 napon belül 90 napot nem meghaladóan engedély nélkül tartózkodhatnak Magyarországon. Azonban a háború elől menekülők - és különösen a gyermekek számára - javasolt még a 90 nap lejárta előtt menedékeskénti elismerés iránti kérelmet benyújtani. A menedékeskénti elismerésnek számtalan előnye van, ide értve az oktatásban történő részvételt, egészségügyi, gyermekjóléti ellátások igénybe vételét, stb.

 

6) Hogy tudok kérelmet benyújtani?

A kérelem benyújtásához a menekültügyi hatóság előtt személyesen meg kell jelenni. Az ügyfélfogadás rendjéről szóló tájékoztató megtalálható a Főigazgatóság honlapján a www.oif.gov.hu honlapon. Ugyanezen tájékoztatás elérhető az http://ukran2022.oif.gov.hu/hun/Tajekoztatas honlapon is.

Mindkét honlapon találhatók tájékoztató anyagok a kérelem benyújtása, a jogok és kötelezettségek kapcsán is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van a menedékeskénti elismerési kérelem előzetes regisztrálására a www.enterhungary.gov.hu oldalon, illetve külön erre a célra létrehozott mobilapplikációban. Erről tájékoztatás szintén a http://ukran2022.oif.gov.hu/hun/Tajekoztatas honlapon érhető el. Az adatok előzetes regisztrációját követően a személyes megjelenés továbbra is kötelező.

 

7) Ukrajnából érkező gyerekek vannak nálam elszállásolva, van valamilyen bejelentési kötelezettségem? Olyan intézményt vezetek, olyan intézményben dolgozok, ahol Ukrajnából menekülő gyerekek vannak elszállásolva, van valamilyen bejelentési kötelezettségem? Olyan tájékoztatást kaptam, hogy előbb gyám kell, utána lehet menedékeskénti elismerésre irányuló kérelmet benyújtani, ez igaz?

A 14. életévüket betöltött gyermekek önállóan, gyám nélküli is benyújthatják kérelmüket!

Amennyiben a gyerekek nem szüleikkel, vagy felügyeletükért egyébként felelős személlyel (nagyszülő, 18 év feletti testvér, gyám, stb.) érkeztek, mindenképpen szükséges ezt jelezni a menekültügy hatóságnak. A hatóság intézkedik gyám kirendelésre és a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás lefolytatására, aminek eredményeként a gyermek tartózkodásra jogosító okmányt kap, jogosult lesz oktatásban részt venni, egészségügyi és gyermekjóléti ellátásokat igénybe venni, stb.

 

Ennek okán javasoljuk előmozdítani, hogy az érintett gyermekek minél hamarabb megjelenjenek a menekültügyi hatóság előtt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van a menedékeskénti elismerési kérelem előzetes regisztrálására a www.enterhungary.gov.hu oldalon, illetve külön erre a célra létrehozott mobilapplikációban. Erről tájékoztatás szintén a http://ukran2022.oif.gov.hu/hun/Tajekoztatas honlapon érhető el. Az adatok előzetes regisztrációját követően a személyes megjelenés továbbra is kötelező, azonban a gyorsabb ügyintézés érdekében az előzetes regisztráció - különösen nagyobb csoport esetében - javasolt. Amennyiben nagyobb csoport (10 főnél több) személyes megjelenése várható, javasoljuk az előzetes kapcsolatfelvételt az érintett regionális igazgatósággal a hosszas várakozás megelőzése érdekében. 

 

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK