Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztatás a Brexittel kapcsolatban

OIFlogo

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik részére az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő beutazási és tartózkodási szabályokról

 

1. Jelenleg hatályos szabályozás

Magyarországon az ország területére történő belépéstől számított 90 napon belül minden EGT-állampolgár - így jelenleg az Egyesült Királyság állampolgárai is - külön engedély nélkül jogosult tartózkodni. 

EGT    állampolgárok    száznyolcvan    napon    belül    90    napot    meghaladó    tartózkodásra regisztrációs igazolás birtokában jogosultak.

Az EGT-állampolgárt kísérő, vagy EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási kártyát kaphat.

Állandó tartózkodásra jogosult - többek között - az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, továbbá az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, aki öt éven át megszakítás  nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott. Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

Az EGT-állampolgárok és családtagjaik már az első magyarországi idegenrendészeti okmány megszerzésével állandó lakóhelyet létesítenek, így Magyarországon lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek, személyi igazolvánnyal azonban nem kerülnek ellátásra.

 

2. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően hatályos szabályozás

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság a kilépési megállapodásban megegyeztek abban, hogy a 2020. december 31-ig tartó „átmeneti időszakban” a jelenlegi szabályok maradnak érvényben.

 

Tartózkodási jog az átmeneti időszak alatt

Magyarország – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény rendelkezései szerint – 90 napot meghaladó tartózkodás esetére vonatkozóan regisztrációs rendszert működtet az itt tartózkodó uniós polgárokra vonatkozóan: regisztrációs igazolást, valamint öt év tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyát szerezhetnek. A harmadik országbeli állampolgár családtagok számára tartózkodási kártya, illetve öt év után állandó tartózkodási kártya kerül kiállításra. Az uniós állampolgárok és családtagjaik a 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyek bírtokában állandó lakóhelyet létesítenek, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal is rendelkeznek.

 

Részletes információ található az eljárásról a következő linken, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján (www.bevandorlas.hu): EGT állampolgárokra és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagokra vonatkozóan.

 

A Kilépési Megállapodás szerint egy átmeneti időszak lép életbe, amely alatt az állampolgárok beutazási és tartózkodási jogait alapvetően nem érinti változás. A szabad mozgás jogára vonatkozó szabályozás továbbra is hatályos a brit állampolgárokra és családtagjaikra, tehát a Magyarországra érkezők részére 90 napot meghaladó tartózkodás esetében továbbra is regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya kerül kiállításra.

 

2020. május

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.