Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Kiemelt foglalkoztatók tájékoztatása

Kiemelt foglalkoztatók tájékoztatása

Kiemelt foglalkoztató:

a) a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató,

b) az a foglalkoztató, amely a magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni,

c) az a foglalkoztató, amely a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő munkáltató,

d) az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg.

e) az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni.

A kiemelt foglalkoztató esetében lehetőség van arra, hogy a

 • Munkavállalási célú tartózkodási engedélyt,
 • EU Kék Kártyát,
 • Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása iránti kérelmet,
 • valamint ezen külföldi állampolgárokkal együtt kérelmező családtagok tartózkodási engedély iránti kérelmét a foglalkoztató vagy a fogadó szervezet terjessze elő, amennyiben ehhez az ügyfél egyoldalú írásbeli nyilatkozattal hozzájárult.

Ebben az esetben az eljáró idegenrendészeti hatóság az eljárás során a foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, de a foglalkoztatónak küldött irat tartalmáról az ügyfelet értesíteni kell.

Jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése céljából az eljáró idegenrendészeti hatóság előtt a hatóság felhívására személyesen is köteles megjelenni az ügyfél.

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek

·         nem felel meg, vagy

·         megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,

az eljáró idegenrendészeti hatóság legfeljebb negyvenöt napos határidővel, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmet a foglalkoztató vagy a magyarországi fogadószervezet elektronikus azonosítást követően elektronikus úton terjeszti elő. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

A kérelem kiemelt foglalkoztató általi előterjesztése esetén a kérelem hiányosan történő benyújtását követően a hiánypótlási felhívást az ügyfél vagy az ügyfél egyidejű értesítése mellett a foglalkoztató részére az eljáró idegenrendészeti hatóság átadja. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik

 

Bejelentési kötelezettségek:

A munkáltató legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e.

A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.

A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését.

A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, ha a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve ha a munkavégzés a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül megszűnik.

A munkáltató az előzőekben meghatározott bejelentést a következő adatok közlésével elektronikus úton köteles teljesíteni:

·         munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),

·         harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett természetes személyazonosító adatai,

·         harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett tartózkodásra jogosító engedélyének száma,

·          munkakör,

·         a tényleges munkavégzés vagy vállalaton belül áthelyezés megkezdésének vagy meg nem kezdésének, vagy a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül történő megszűnésének időpontja.

Az idegenrendészeti hatóság a bejelentési kötelezettséget elmulasztó munkáltatót vagy fogadó szervezetet a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű – jogszabályban meghatározott – közrendvédelmi bírsággal sújtja.

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK