Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

A gyakornoki program és fogadószervezet bejelentése

Gyakornokokat fogadó szervezet lehet:

  • ·a helyi önkormányzat;
  • ·a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;
  • ·a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;
  • ·a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;
  • ·a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező gazdasági társaság a stratégiai együttműködési megállapodásban meghatározott képzés vonatkozásában.

A gyakornokokat fogadó szervezet az idegenrendészeti hatóságnak köteles előzetesen bejelenteni:

  • ·gyakornoki program működtetését,
  • ·a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat.

 

A gyakornokokat fogadó szervezet a bejelentést elektronikus azonosítást követően elektronikus úton terjeszti elő.

 

A bejelentés tartalmazza:

 

·         a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát;

·         a gyakornoki program kezdetét és végét, megnevezését;

·         a gyakornoki program tartalmát.

 

A bejelentett adatokról az idegenrendészeti hatóság a fogadó szervezetek nyilvánossága és a gyakornokok védelme érdekében nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba vételről az idegenrendészeti hatóság a hiánytalan bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a fogadó szervezetet.

A nyilvántartásban szereplő fogadó szervezet nevét az idegenrendészeti hatóság a honlapján közzéteszi.

 

A fogadó szervezetek bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére és a fogadó szervezetek nyilvántartásából történő törlésre irányuló eljárások költségmentesek.

 

Az idegenrendészeti hatóság megtagadja a fogadó szervezet, illetve a gyakornoki program nyilvántartásba vételét, valamint törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve a gyakornoki programot, ha:

 

·         a fogadó szervezet nem minősül gyakornokot fogadó szervezetnek, vagy

·         a bejelentés nem tartalmazza a bejelentésre előírt kötelező tartalmi elemeket  vagy

·         a gyakornok fogadása nem a fogadó szervezet cégnyilvántartásban meghatározott tevékenysége keretében történik.

 

Bejelentési kötelezettség mulasztása:

Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet nem tesz eleget, az idegenrendészeti hatóság határozatban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - törli a fogadó szervezetet a gyakornokot fogadó szervezetek nyilvántartásából és legfeljebb egy évre eltiltja gyakornok fogadásától.

 

 

A bejelentés tartalmazza:

 

·         a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát;

·         a gyakornoki program kezdetét és végét, megnevezését;

·         a gyakornoki program tartalmát.

 

A bejelentett adatokról az idegenrendészeti hatóság a fogadó szervezetek nyilvánossága és a gyakornokok védelme érdekében nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba vételről az idegenrendészeti hatóság a hiánytalan bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a fogadó szervezetet.

A nyilvántartásban szereplő fogadó szervezet nevét az idegenrendészeti hatóság a honlapján közzéteszi.

 

A fogadó szervezetek bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére és a fogadó szervezetek nyilvántartásából történő törlésre irányuló eljárások költségmentesek.

 

Az idegenrendészeti hatóság megtagadja a fogadó szervezet, illetve a gyakornoki program nyilvántartásba vételét, valamint törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve a gyakornoki programot, ha:

 

·         a fogadó szervezet nem minősül gyakornokot fogadó szervezetnek, vagy

·         a bejelentés nem tartalmazza a bejelentésre előírt kötelező tartalmi elemeket  vagy

·         a gyakornok fogadása nem a fogadó szervezet cégnyilvántartásban meghatározott tevékenysége keretében történik.

 

Bejelentési kötelezettség mulasztása:

Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet nem tesz eleget, az idegenrendészeti hatóság határozatban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - törli a fogadó szervezetet a gyakornokot fogadó szervezetek nyilvántartásából és legfeljebb egy évre eltiltja gyakornok fogadásától.

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems