Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által a Belügyi Alapok és a Belügyminisztérium társfinanszírozásával megvalósított projektek

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával megvalósuló projektek (MMIA 2014-2020-as pénzügyi keret):


·„A tranzitzónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése” című MMIA-1.1.10/3-2016-00001 számú projekt

Megvalósítás időtartama: 2016. október 1. – 2018. június 30.

Projekt célja: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ által konzorciumi partnerségben megvalósított projekt célja a tranzitzónákban nyújtott szállítási-és humánerőforrás kapacitások fejlesztése, valamint orvosi ellátást segítő eszközök beszerzése volt.

Előrehaladás értékelése: A Hivatal a projekt során a Tompai és Röszkei tranzitzónákban tartózkodó, menekültként elismert személyek  szállítását valósította meg, valamint kiegészítő élelmiszercsomagokat, pszichológiai és pszichiátriai valamint tolmácsszolgáltatást (arab nyelven Röszkén és Tompán; urdu és pastu nyelven Röszkén) biztosított mindkét tranzitzónában az ott tartózkodó menedékkérők számára. Továbbá a projekt időszak alatt a szabadidő eltöltéséhez és a foglalkoztatók kialakításhoz szükséges eszközök, árnyékolási és légtechnikai eszközök és a kézikocsik, gyermekorvosi ellátáshoz szükséges eszközök és készletek, láthatósági és ruházati termékek, szabadidő eltöltését elősegítő sport és egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó készletek, valamint az ügyfelek lakókörzetének tisztántartását célzó készletek kerültek beszerzésre. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ a projekt időszak alatt nem tudta megvalósítani a projektben vállalt feladatait.

Elnyert támogatás összege: 368 309 547 Ft

 

·„A tranzitzónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése II” című MMIA-1.1.10/5-2018-00001 számú projekt

Megvalósítás időtartama: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Projekt célja: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, valamint a Befogadó Állomás és Közösségi Szállás által konzorciumi partnerségben megvalósított projekt célja a tranzitzónákban nyújtott szállítási-és humánerőforrás kapacitások fejlesztése, eszközök beszerzése, valamint a kommunikációs lehetőségek bővítése volt.

Előrehaladás értékelése: A projekt keretében a Hivatal folyamatosan biztosította a következő szolgáltatásokat: pszichológus, pszichiáter, arab nyelvű (Tompa) és pastu nyelvű (Röszke) tolmácsszolgáltatások, kiegészítő élelmiszercsomagok, menekültként elismert személyek szállítása. A konzorciumi partnerek eszköz-és készletbeszerzésekkel járultak hozzá a projekt sikeréhez.

Elnyert támogatás összege: 143 174 847 Ft

 

·„A tranzitzónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése III.” című MMIA-1.1.10/6-2019-00001 számú projekt

Megvalósítás időtartama: 2019. július 1. – 2021. június 30.

Projekt célja: A tranzitzónákban regisztrált kérelmezők minél jobb körülmények között történő elhelyezése, valamint az elhelyezettek ellátásának és elvárható kényelmének biztosítása szociális személyzet és tolmácsok alkalmazásával.

Előrehaladás értékelése, folyamatban lévő feladatok:

A projekt keretében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a következő szolgáltatásokat biztosította: pszichológus, pszichiáter, arab nyelvű (Tompa) és pastu nyelvű (Röszke) tolmácsszolgáltatások, kiegészítő élelmiszercsomagok, menekültként elismert személyek szállítása. Továbbá eszköz és készlet beszerzéseket valósított meg.

A tranzitzónákban folyó tevékenységek – pl. kreatív, játékos foglalkozások; sporttevékenységek – a teljes munkaidőben foglalkoztatott, öt közösségi programszervező irányításával valósultak meg. Továbbá szükség esetén a menekültként elismert személyek szállítása is a projekt keretében történt.

Elnyert támogatás összege: 371 606 789 Ft.

 

·„Interkulturális képzés a Hivatal regionális igazgatóságain dolgozó ügyintézők számára” című MMIA-2.3.3/3-2016-00001 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2017. június 1–2018. június 30

Forrás: Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap

Projekt célja: A projekt a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal mindennapos kapcsolatban álló ügyintézők interkulturális kompetenciáinak fejlesztését, és ezáltal az ügyintézés hatékonyságának javítását szolgálta a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalban.

Előrehaladás értékelése: A két fő modulba szervezett (bevezető-alapozó interkulturális képzés + regionális ismeretek) képzéssorozaton a Hivatal 7 regionális igazgatóságának összesen 72 munkatársa vett részt. A továbbképzések 22 képzési napból álltak, melyek során minden munkatárs 96 órányi képzésben részesült.

Elnyert támogatás: 26.914.406 Ft

 

·„A menekültügyi, interkulturális és angol nyelvi képzések hivatali munkatársak számára” című, MMIA-1.1.6/5-2018-00001 számú projekt

A megvalósítás tervezett időtartama: 2019. április 1.- 2020. december 31.

A projekt összefoglalása: A projekt célja a menedékkérőkkel kapcsolatba kerülő menekültügyi ügyintézők szakmai kompetenciájának és interkulturális képességeinek, valamint a szociális-, ellátási feladatokat végző munkatársak angol nyelvtudásának fejlesztése.

Előrehaladás értékelése: A projekt keretében 2019 októberében a Főigazgatóság központjában és a Röszkei és Tompai tranzitzónákban összesen 59 fő kezdte el interkulturális képzést. Továbbá 2019 decemberében a Röszkei és a Tompai Tranzitzónákban és a Nyírbátor, Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban, valamint a Vámosszabadi, Befogadó Állomáson összesen 32 fő szociális-, ellátási feladatokat végző munkatárs részére kezdődött meg az angol nyelvi képzés.

Elnyert támogatás: 26 253 814 Ft

 

·„Országinformációs szolgáltatások fejlesztése, előfizetéssel, képzéssel, konferenciával” című MMIA-1.2.2/2-2016-00001számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2016. július 1. –2018. június 30

Forrás: Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap

Projekt célja: A projekt megvalósításával nemzetközi adatbázisokból nyert információkkal, az országinformációs megkeresésekre vonatkozó képzéssorozattal, továbbá egy nemzetközi és egy hazai konferencián keresztül, releváns európai tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal fejlesztettük, bővítettük a menekültügyi eljárás során nyújtott országinformációs szolgáltatások színvonalát.

Előrehaladás értékelése: A projekt egyik központi elemét két nemzetközileg elismert kutatóintézet adatbázisára (STRATFOR, AKE Ltd.) történő előfizetés képezte. A Dokumentációs Központ hetente egy alkalommal készített szakmai jelentést a letöltött anyagokból, amelyek megküldésre kerültek valamennyi érintett hivatali munkatárs, a társszervek és nemzetközi szervezetek érintett szakértői számára. A projekt során 6 alkalmas országinformációs képzés sorozat került megtartásra a hivatal menekültügyi döntéshozói számára Budapesten, Debrecenben, Győrött, Szegeden és Kiskunhalason. A projekt keretében két országinformációs konferencia került megrendezésre (2017. október Budapest, 2018. február Szeged), továbbá létrehozásra került az “Észak-Afrika az arab tavasz eseményei előtt és után” című tanulmánykötet, valamint a “Származási Országinformációs Segédkönyv” című kiadvány. A tanulmánykötet magyar (200 példány) és angol nyelven (100 példány) és a segédkönyv (100 példány) nyomtatásra és terjesztésre került a Hivatal munkatársai és társszervek körében a projektidőszak alatt. Ezen felül a projekt keretében az “Észak-Afrika az arab tavasz eseményei előtt és után” című tanulmánykötet bemutatására is sor került Budapesten (2017. december) és Szegeden (2018. május).

Elnyert támogatás: 20 500 000 Ft

 

·„Országinformációs szolgáltatások fejlesztése, előfizetéssel, tanulmánnyal, konferenciával” című MMIA 1.2.2/5-2018-00001 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2018. július 1. – 2020. június 30.

Projekt célja: A projekt megvalósításával nemzetközi adatbázisokból nyert információkkal, származási országinformációs tanulmánnyal, továbbá egy nemzetközi konferencián keresztül, releváns európai tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal fejlesztjük, bővítjük a menekültügyi eljárás során nyújtott országinformációs szolgáltatások színvonalát.

Előrehaladás értékelése, folyamatban lévő feladatok: A projekt egyik központi elemét három nemzetközileg elismert kutatóintézet adatbázisára (Balkan Insight, STRATFOR, AKE Ltd.) történő előfizetés képezi. Az AKE Ltd. kutatóközpont adatbázisához való hozzáférés 2018. október 1-jén, míg a STRATFOR és Balkan Insight hozzáférés 2018. november 1-jén aktiválódott a Főigazgatóság Dokumentációs Központja munkatársai részére. A Dokumentációs Központ hetente egy alkalommal készít szakmai jelentést a letöltött anyagokból, amelyek megküldésre kerülnek valamennyi érintett főigazgatósági munkatárs, a társszervek és nemzetközi szervezetek érintett szakértői számára.

A projekt keretében 2018. december 4-5-én országinformációs konferencia megrendezésére került sor Budapesten Szíria vonatkozásában, valamennyi releváns hivatali és egyéb partnerszervi szakértő bevonásával, összesen 67 fő részvételével. A 2019-es évben a projekt keretében országiformációs konferenciakötet és a 2018. év, 2017. I-II. félévek vonatkozásában országinformációs jelentések elkészítésére került sor. 2020 elején elkészítésre került a projekt keretében tervezett tanulmánykötet és megtartásra került a záró előadás is.

Elnyert támogatás: 16 865 787 Ft

 

·„Minőségbiztosítás a menekültügyi eljárásban” című MMIA-1.1.9/2-2016-00002 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2016. augusztus 1.–2017. július 31.

Forrás: Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap

Projekt célja: A korábbinál hatékonyabb ellenőrzéseken alapuló minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával a menekültügyi hatósági ügyintézés színvonalának növelése, egységes és magas szakmai elvárásoknak megfelelő eljárások lefolytatása a végrehajtó állomány kompetenciájának folyamatos fejlesztésével egyidejűleg.

Előrehaladás értékelése: A regionális igazgatóságokon dolgozó munkatársak 500 db ügy minőségbiztosítási felülvizsgálatát valósították meg 8 hónapon keresztül munkaidőn túl. A 2011-ben kidolgozott minőségbiztosítási kézikönyv aktualizálása lezajlott a jogszabály-módosítások mentén. Továbbá, a kézikönyv kiegészült az 500 db ügy minőségbiztosítási felülvizsgálatának tapasztalatával. 2017. július 6. és 20. között összesen 81 fő, a menekültügyi eljárás során döntés előkészítői jogkörrel rendelkező ügyintéző és döntéshozó vezető részére tartottunk szakmai napot.

Elnyert támogatás: 5 026 732 Ft

 

·„EASO Képzési Tanterv moduljainak oktatása, menekültügyi munkatársak kiégés elleni képzése” című projekt MMIA-1.1.6/2-2016-00002 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2016. július 1. –2018. június 30

Forrás: Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap

Projekt célja: Az „A projektelem” célja az EASO Menekültügyi Képzési Tanterv moduljainak magyar nyelvre történő lefordítása, valamint azokból tréningek megtartása. A „B projektelem” célja az ügyfelekkel naponta közvetlen kontaktusba kerülő munkatársak (szociális munkások, menekültügyi ügyintézők) számára kiégés elleni képzés biztosítása.

Előrehaladás értékelése: “A” projektelem: A kiválasztott „Interviewing Children” című képzési modul és az „Interviewing Vulnerable Persons” című képzési modul lefordítás és lektorálása megvalósult a projektidőszakon belül. Így a két modul dokumentációja elérhetővé vált magyar nyelven. 2018 júniusában három helyszínen (2018. június 14. Szeged, 2018. június 18. Budapest, 2018. június 20. Debrecen) került sor közel 80 fő menekültügyi ügyintéző EASO képzésre kiskorúak és sérülékeny csoportba tartozó személyek meghallgatása témákban.“B” projektelem: Az ügyfelekkel naponta közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársak kiégés elleni képzése 2017. április 26. –július 6. között mintegy 133 fő hivatali munkatárs bevonásával valósult meg 8 helyszínen, 19 csoportban.

Elnyert támogatás: 26 805 615 Ft

 

·„A nemzeti menekültügyi nyilvántartás korszerűsítése” című MMIA-1.1.9/5-2018-00001 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2018. július 1. - 2021. április 30.

A projekt összefoglalása: A projekt célja a menekültügyi nyilvántartás korszerűsítése annak érdekében, hogy megfeleljen az utóbbi években gyakorta megváltozott menekültügyi jogszabályi környezetnek, valamint a rendszer egyidejű továbbfejlesztése a hatékonyabb működés érdekében.

Elnyert támogatás: 38 026 695 Ft

 

 

Belső Biztonsági Alap támogatásával megvalósuló (BBA 2014-2020-as pénzügyi keret) projektek:

 

·„Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel II.” című BBA-1.3.2/5-2018-00002 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2018. július 1. - 2020. június 30.

Projekt célja, előrehaladás értékelése, folyamatban lévő feladatok: A Külgazdasági és Külügyminisztériummal konzorciumi partnerségben megvalósított projekt keretében 3 fő vízumtanácsadó tisztviselő látja el Nairobi-Kenya, Isztambul-Törökország és Iszlámábád-Pakisztán állomáshelyeken a vízumtanácsadói munkát. A konzuli együttműködés támogatása mellett a vízumtanácsadó tisztviselők szakmai kapcsolatot tartanak fent a térségbe kihelyezett tagállami szakértőkkel, helyi hatóságokkal, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, továbbá, eseti jelentések, riasztások keretében informálják a Főigazgatóságot. A vízumtanácsadók a megküldött szakmai anyagokon kívül félévente személyesen is számot adnak tevékenységeikről beszámoltatás keretében, illetve a projekt zárásaként konferenciát tervezünk megvalósítani külföldi partnerek és szakértők részvételével.

Elnyert támogatási összeg: 324 856 032 Ft

 

·„VIS informatikai hardverkörnyezetének megújítása” című BBA-1.1.2/5-2018-00001 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2019. február 1. - 2020. augusztus 31.

Projekt célja: A Vízum Információs Rendszer szakrendszer a Főigazgatóság által üzemszerűen használt rendszer. A korábban beszerzett, jelenleg üzemelő informatikai hardver eszközök az eltelt évek alatt elavulttá váltak, megbízhatóságuk jelentősen csökkent, a meghibásodás kockázata folyamatosan nő. A feldolgozandó adatmennyiség jelenleg exponenciálisan növekszik, ezért a VIS nemzeti kötelezettségeknek megfelelően, a folyamatos üzemvitel biztosítása érdekében az eszközök cseréje indokolt. A projekt célja, hogy a projekt keretében vásárolt szerver eszközök beüzemelése, a jelenlegi szerverek cseréje hozzájáruljon a hatékonyabb rendszerhasználathoz, a gyorsabb és eredményesebb munkavégzéshez (mind az adatok szolgáltatásának sebességét, mind pedig az adatminőséget tekintve) és a folyamatos üzemképesség támogatásához.

Elnyert támogatási összeg: 66 246 629 Ft

 

·EES és kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén” című BBA-2.6.3/8-2019-00001 számú projekt

Megvalósítási időtartama: 2019. július 01. - 2022. december 31.

Projekt célja: Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által konzorciumi partnerségben megvalósított projekt fő céljai a határforgalomellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére beutazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

Elnyert támogatási összeg: 1.464.661.433 Ft

 

·„Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.” című projekt

Megvalósítás tervezett időtartama: 2020. július 1. és 2022. december 31.

Pályázat célja: A vízumtanácsadók kihelyezése a Főigazgatóság migrációs szakkonzuli és vízumtanácsadói hálózat fenntartásaként és kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy szakképzett munkatársaink szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét. A pályázat a Külgazdasági és Külügy minisztériummal konzorciumi partnerségben került benyújtásra. A projekt keretében tervezett vízumtanácsadó állomáshelyek: Nairobi, Isztambul, Iszlámábád, Algír, Ankara, Sanghaj és Ho Si Minh-város.

Elnyert támogatás: 1.017.473.734 Ft

 

Utoljára frissítve:
Tovább a kategóriában: « SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.