Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bejelentési kötelezettsége

Az EGT-állampolgár, valamint a családtag Magyarország területén lévő első lakóhelyét, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A fenti eljárásokról bővebb tájékoztatás és az eljárás megindításához rendszeresített formanyomtatványok az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Tájékoztató EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről és a bejelentést igazoló okmányról;

Tájékoztató EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja tartózkodási kártya kérelmezéséhez;

 

Az EGT-állampolgár, valamint a családtag úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását köteles bejelenteni.

A regionális igazgatóság és a Rendőrség az úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, vagy elvesztését bejelentő EGT-állampolgárnak vagy családtagnak – az állampolgárság valószínűsítése esetén – díjmentesen igazolást állít ki a bejelentés tényéről.

Ha az elveszettnek hitt okmányt a tulajdonosa megtalálja, és részére új úti okmányt vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt még nem adtak ki, a tartózkodási jogot ideiglenesen igazoló igazolást köteles a kiállító hatóságnak leadni. Ha az elveszettnek hitt okmányt a tulajdonosa megtalálja, de idő közben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt köteles a kiállító hatóságnak leadni. 

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a bejelentésről szóló igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét. 

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT-állampolgár vagy családtag a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát, a névváltoztatást, ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

 

A bejelentés külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül, díjmentesen tehető meg. 

 

Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

 

A bejelentés külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül, díjmentesen tehető meg.

 

A családtagként Magyarországon tartózkodó EGT-állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár családtag köteles bejelenteni a tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül, - az okiratok egyidejű csatolása mellett – az illetékes idegenrendészeti hatóságnak, ha  az az EGT-állampolgár, akinek a családtagjaként Magyarországon tartózkodott, meghal vagy a házasságot a bíróság felbontotta vagy érvénytelenítette, illetve ha a családegyesítő EGT-állampolgár a tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.

Abban az esetben, ha az EGT-állampolgár vagy a családtag tartózkodásra jogosító okmányában foglalt adatai (pl.: családi név, utónév, állampolgárság) megváltoztak, kérelmezheti tartózkodási okmánya cseréjét. A kérelemhez csatolni szükséges a tartózkodási okmányon feltüntetett adatok megváltozását igazoló dokumentumokat.

Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja 1.000 Forint, magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány cseréje esetén 10.000 Ft, EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány cseréje esetén 1.500 Forint, míg állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány cseréje esetén 1.500 Forint. Ezen díjakat elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) formájában kell a kérelmezőnek lerónia.  A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Regisztrációs igazolás/ Tartózkodási Kártya/ Állandó tartózkodási kártya/ Okmány Cseréje” 

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

Okmány cseréje formanyomtatvány:

- Regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

- Regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem (PDF)

 

Abban az esetben, ha az EGT-állampolgár vagy a családtag tartózkodásra jogosító engedély okmánya elveszett, megsemmisült, eltulajdonították, illetve megrongálódott, kérelmezheti tartózkodási okmánya pótlását.

Regisztrációs igazolás kiállítására irányuló eljárás díja 1.000 Forint, magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány pótlása esetén 10.000 Ft, EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány pótlása esetén 1.500 Forint, míg állandó tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja okmány pótlása esetén 1.500 Forint. Ezen díjakat elektronikus fizetési eszköz vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) formájában kell a kérelmezőnek lerónia.  A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Regisztrációs igazolás / Okmány pótlás” 

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

Okmány pótlása formanyomtatvány:

- Regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

Regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem (PDF)

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems