Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beiskolázási támogatás

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Mikor kérelmezhetem ezt a támogatást?

Ha a befogadott jogállású gyermek általános iskolába jár (1-8. osztály). A támogatást a szülő, vagy más törvényes képviselő kérheti.

Hányszor kaphat a gyermekem ilyen támogatást?

Egy iskolai tanévben csak egyszer, közvetlenül a beiratkozást követően.

Mekkora összegű a támogatás?

A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. 2006-ban 12.900 Ft gyermekenként.

Kinél és hogyan igényeljem?

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján igényelhető, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályánál nyújtható be a kérelem. Csatolni kell kérelméhez a gyermek iskolája által kiadott iskolalátogatási igazolást, valamint a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A támogatást a Hivatal postai úton utalja át.

A Hivatal képviselete a Fővárosi Bíróság előtt folyó eljárásokban

Önnek lehetősége van arra, hogy a határozat ellen a Fővárosi Bírósághoz forduljon, azzal az indokkal, hogy az eljáró szerv valamilyen jogszabályt megsértetett vagy rosszul értelmezett kérelmének elbírálása közben. Ezt a szándékát (felülvizsgálati kérelmét) a határozat kihirdetése után 15 napon belül ki kell nyilvánítania és ezt írásban a kihirdető hatóság felé jeleznie. Ügyében Magyarország Fővárosi Bírósága fog eljárni, amely újból megvizsgálja az Ön kérelmét - személyesen meghallgatja Önt -, és amennyiben úgy találja, hogy a menekültügyi szerv nem a jogszabályoknak megfelelően járt el, akkor elismeri Önt menekültként vagy oltalmazottként, illetve  új eljárás lefolytatását rendeli el.

Menekültstátusz iránti kérelmet elutasító közigazgatási határozat elleni kereseti kérelmek benyújtása

Mi a teendő a megtagadó döntés kézhezvételét követően?

Amennyiben úgy látja, hogy a kézhez kapott menekültügyi döntés jogszabálysértő, a határozat kihirdetésétől számított 15 napon belül keresettel kérheti a közigazgatási határozat jogszabálysértésre való hivatkozással történő felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól. Beadványa formai követelményekhez nem kötött, de kérjük - az adminisztráció megkönnyítése érdekében - , hogy fellebbezését az ügyében eljárt menekültügyi osztálynál terjessze elő. A keresetet - ellenkérelem kíséretében - a menekültügyi hatóság haladéktalanul továbbítja a Fővárosi Bíróság felé.

Kétnyelvü úti okmányok kiállítása

Ha elismert menekültként vagy oltalmazottként  kétnyelvű úti okmányt igényelne, a következőket kell tennie:

A kitöltött igénylőlaphoz csatoljon 2 db fényképet (színes és fekete-fehér is lehet), 6.000 forintos okmánybélyeget (amennyiben 18 év alatti, vagy 70 év feletti, akkor 1500 forintos okmánybélyeget), melyet a postán vásárolhat meg, illetve amennyiben önállóan nem jogosult eljárni (kiskorú vagy gyámság alatt áll) törvényes képviselője vagy gyámja (közjegyző, a gyámhatóság) útlevél kiállításához hozzájáruló-nyilatkozatát. Fáradjon be a lakhelye szerint illetékes ügyfélszolgálati irodába, ahová vigye magával a fentieken túl a személyazonosító igazolványát, lakcímét igazoló okmányát és menekültként elismerő határozatának egy példányát. Úti okmány iránti kérelmét az eljáró hatóság 22 munkanapon belül bírálja el.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK