Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Super User

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyszeri kiköltözési segély

EGYSZERI KIKÖLTÖZÉSI SEGÉLY

Mi a célja a segélynek?

Ezzel a segéllyel a Hivatal a közösségi szállásról magánszállásra költöző befogadott személyeket kívánja támogatni.

 

Hogyan igényeljem?

Írásbeli kérelmet kell előterjeszteni, amelyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályához lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél személyazonosságát és bejelentett szálláshelyét, amelyet a tartózkodási engedély bemutatásával tehet meg. Csatolni kell kérelméhez a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A 18. év alatti gyermekek esetében a szülő, vagy más törvényes képviselő kérheti a segélyt. A kérelem elbírálásáról a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztálya a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.

 

Meddig kérhetem a segélyt?

Ha Ön a tartózkodási engedélye első alkalommal történő kiállítását követő egy éven belül a közösségi szállásról magánszállásra költözik ki, akkor kérheti a segélyt.

 

Mit vesz figyelembe a Hivatal a döntésnél?

Szociális rászorultság esetén adható a támogatás, amely a család vagyoni és jövedelmi helyzetétől függ.

 

Mennyi a segély összege?

A segély összege felnőtt személy részére az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, 18. életévét be nem töltött kiskorú részére 120 %-a, azonban egy család esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.

A segély összege 2006-ban:

felnőttek: 51.600 Forint/fő 18 év alatti gyermekek: 30.960 Forint/fő egy családnál maximum: 154.800 Forint.

 

Milyen formában kapom kézhez a segélyt?

A Hivatal postai úton utalja át Önnek.

Egészségügyi ellátások költségeinek megtérítése

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

Milyen vizsgálataimat téríti a Hivatal?

Ha Ön nem dolgozik, nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, s ebből adódóan TB kártyája sincs, akkor a 170/2001. (IX. 26.) Kormányrendelet 86. §-a alapján, a 78. §-ban felsorolt egészségügyi szolgáltatásokat jogosult térítésmentesen igénybe venni.

Ilyen vizsgálatok, gyógyszerek például:  egészségügyi alapellátásba tartozó vizsgálatok; - sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg kórházi ellátás; - 90%-os vagy 100 %-os társadalombiztosítási támogatottságú gyógyszerek; - terhesgondozás és szülészeti ellátás.

Mit jelent a térítésmentesség?

Önnek nem kell az adott háziorvosnál, vagy kórházban fizetnie az ellátásért, hanem azt az egészségügyi intézmény közvetlenül leszámlázza a Hivatalunk felé. Ön minden esetben mutassa be a tartózkodási engedélyét, és hivatkozzon a fent említett jogszabályra. Ha ennek ellenére az egészségügyi szolgáltató nem hajlandó Önt ellátni, akkor kérje meg őket, hogy további információért hívják fel a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályát (061 463 48 73).

Melyik háziorvoshoz fordulhatok, ha beteg vagyok?

Ahhoz a háziorvoshoz fordulhat, amelyik az Ön lakóhelyén területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben nem tudja, ki az a személy, a lakóhelyéhez legközelebbi orvosi rendelőben felvilágosítást adnak erről Önnek.

Beiskolázási támogatás

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

Mikor kérelmezhetem ezt a támogatást?

Ha a befogadott jogállású gyermek általános iskolába jár (1-8. osztály). A támogatást a szülő, vagy más törvényes képviselő kérheti.

Hányszor kaphat a gyermekem ilyen támogatást?

Egy iskolai tanévben csak egyszer, közvetlenül a beiratkozást követően.

Mekkora összegű a támogatás?

A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. 2006-ban 12.900 Ft gyermekenként.

Kinél és hogyan igényeljem?

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján igényelhető, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályánál nyújtható be a kérelem. Csatolni kell kérelméhez a gyermek iskolája által kiadott iskolalátogatási igazolást, valamint a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A támogatást a Hivatal postai úton utalja át.

A Hivatal képviselete a Fővárosi Bíróság előtt folyó eljárásokban

Önnek lehetősége van arra, hogy a határozat ellen a Fővárosi Bírósághoz forduljon, azzal az indokkal, hogy az eljáró szerv valamilyen jogszabályt megsértetett vagy rosszul értelmezett kérelmének elbírálása közben. Ezt a szándékát (felülvizsgálati kérelmét) a határozat kihirdetése után 15 napon belül ki kell nyilvánítania és ezt írásban a kihirdető hatóság felé jeleznie. Ügyében Magyarország Fővárosi Bírósága fog eljárni, amely újból megvizsgálja az Ön kérelmét - személyesen meghallgatja Önt -, és amennyiben úgy találja, hogy a menekültügyi szerv nem a jogszabályoknak megfelelően járt el, akkor elismeri Önt menekültként vagy oltalmazottként, illetve  új eljárás lefolytatását rendeli el.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Dear Client!

Submit your application online!

 

 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK