Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

BALASSAGYARMATI KIRENDELTSÉG

Vezető: Orosz Jánosné, osztályvezető

Cím: 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 43.

Tel: 06 35 501 041

Fax: 06 35 501 046

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FENNTARTÓ

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Balassagyarmati Kirendeltség, Közösségi Szállás és Menekültügyi Osztály ügyfélszolgálati, idegenrendészeti és menekültügyi hatósági feladatokat ellátó, valamint az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek, menedékkérők elhelyezésére szolgáló szálláshelyből álló szervezeti egység, melyet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tart fenn.

 

 TÖRTÉNET

A Balassagyarmati Kirendeltség, Közösségi Szállás és Menekültügyi Osztály 2011. március 1. napjától működik. Ügyfélszolgálati tevékenység a megnyitástól folyik, a külföldi állampolgárok első 39 fős csoportjának elhelyezésére 2011. június 28. napján került sor. A menekültügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység 2015. július 1. napjától működik.

 

CÉLCSOPORT

A közösségi szálláson elsősorban az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek kerülnek elhelyezésre, illetve ott a hatóság a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodását rendelheti el az alábbi esetekben:

- a harmadik országbeli állampolgár visszairányítását vagy kiutasítását Magyarország nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettsége miatt nem lehet elrendelni, illetve végrehajtani;

-  kiskorú, és vele szemben őrizet elrendelésének lenne helye;

- vele szemben őrizet elrendelésének lenne helye, és vele együtt Magyarország területén tartózkodó kiskorú gyermeke az őrizet elrendelése esetén felügyelet nélkül maradna;

-  az őrizet határideje letelt, de az őrizet elrendelésére alapul szolgáló ok továbbra is fennáll;

-  a harmadik országbeli állampolgár humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

- a harmadik országbeli állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, és a megélhetéséhez szükséges anyagi és lakhatási feltételekkel nem rendelkezik;

- vele szemben idegenrendészeti őrizet elrendelésének lenne helye, és az őrizet rá nézve – különös tekintettel egészségi állapotára, életkorára – aránytalanul súlyos hátránnyal járna.

A közösségi szálláson az idegenrendészeti eljárás alatt álló elhelyezettek maximálisan két hónapig tartózkodhatnak. Ha a közösségi szálláson történő kötelező tartózkodás elrendelésétől számítva két hónap eltelt, de a kijelölt helyen való tartózkodás elrendelésének feltételei fennállnak, a harmadik országbeli állampolgár számára más tartózkodási helyet kell kijelölni.

Fentieken túl a menekültügyi hatóság rendelkezésre állást biztosító intézkedésként menedékkérők esetében is dönthet a közösségi szállás kijelölt tartózkodási helyként történő elrendeléséről.

 

ELLÁTÁS

A közösségi szállás fenntartásáért felelős szerv jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja a közösségi szálláson elhelyezett harmadik országbeli állampolgárok részére

- az elhelyezést,

- napi háromszori étkezést,

- személyi felszerelést.

Közösségi szállásunkon 19 szobában, 4-8 fős körletekben biztosítjuk az egyedülálló férfiak, nők, családok elkülönített elhelyezését. Befogadó kapacitásunk 110 fő, mely igény szerint 140 főre bővíthető.

A közösségi szállás munkatársai gondoskodnak a befogadásra kerülők előzetes egészségügyi vizsgálatra utalásáról, regisztrációjáról; tájékoztatják az újonnan elhelyezett személyeket a Házirend, Napirend tartalmáról, a közérdekű tudnivalókról, valamint kötelezettségeikről, jogaikról és jogaik érvényesítésének módjáról. Biztosítják számukra a vallásuknak és nemzetiségi hovatartozásuknak, egyéni helyzetüknek megfelelő elszállásolást, étkezést, étkező- és tisztálkodási eszközökkel, ágyneművel, törölközővel látják el őket. Rendszeresen ellenőrzik a lakók által használt szobák rendjét, figyelemmel kísérik életkörülményeiket. Igény szerint gondoskodnak a befogadás során a célcsoport megfelelő ruházattal történő ellátásáról. 

Az elhelyezettek a napirend figyelembevételével a közösségi szállás területét reggel 6 és este 22 óra között 24 órát meg nem haladó időtartamban szabadon elhagyhatják, ettől hosszabb, de öt napot meg nem haladó távollét bejelentési kötelezettség alá esik.

Étkezési, higiénés ellátás

Az intézményben az étkezést külső szolgáltató biztosítja, naponta meleg ebéd, hetente négy alkalommal meleg vacsora, illetve hidegcsomagok kiosztásával. Az elhelyezettek egyedi étkezési igényeiket a rendelkezésre álló három teakonyhában tudják kielégíteni. Az elhelyezettek a számura járó higiénés csomagot a szállásra történő befogadáskor veszik át, melyek utánpótlásáról havonta gondoskodunk.

Egészségügyi ellátás

Az intézmény jól felszerelt egészségügyi rendelőjében heti két alkalommal háziorvosi ellátás, továbbá napi 4 órában egészségügyi nővérszolgálat működik. A szükséges szakellátásokhoz történő hozzáférés a helyi kórház és rendelőintézetben áll rendelkezésre. A gyermekorvosi, illetve védőnői szolgáltatást a körzeti egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk.

Pszicho-szociális ellátás

A közösségi szállás szociális munkásai különös gondot fordítanak az ügyfelek mentális, szociális és hivatalos ügyeivel kapcsolatos igényeinek feltárására, feltérképezik problémáikat, segítséget nyújtanak azok megoldásában. Pszichiátriai ellátás a helyi kórházban áll rendelkezésre szakrendelés keretében.

Közösségi, szabadidős tevékenységek

A közösségi szállás megfelelő feltételeket biztosít a szabadidő hatékony eltöltésére, biztosítja az elhelyezettek számára a szabad vallásgyakorlás céljából megfelelő helyiség használatát.

Az elhelyezettek számára rendelkezésre áll egy 6 munkaállomásos Internet-szoba, WIFI rendszer, TV-nézési lehetőség, különböző sporteszközök, illetve asztaliteniszezési lehetőség. Továbbá kialakításra került egy minden igénynek megfelelő játszószoba, illetve oktató,- foglalkoztató terem az elhelyezett gyermekek részére, ahol szüleikkel, illetve szakképzett pedagógussal együtt hasznosan tölthetik szabadidejüket.

 

ADOMÁNY

A Balassagyarmati Közösségi Szállás rendszeresen kap ruhaadományokat, elsősorban a Magyar Vöröskereszt országos, illetve helyi szervezetétől, illetve különböző civil szervezetektől, magánszemélyektől.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az intézmény együttműködik különböző társadalmi, civil, karitatív, nemzetközi szervezetekkel, társszervekkel, önkormányzatokkal, rendvédelmi szervekkel, többek között a Magyar Vöröskereszttel.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.