Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

 • SCS_2970.jpg
 • SCS_5584.jpg
 • SCS_2864.jpg
 • SCS_2876.jpg
 • SCS_5543.jpg
 • SCS_5607.jpg
 • SCS_1624.jpg
 • SCS_2914.jpg
 • SCS_5599.jpg
 • SCS_2840.jpg
 • SCS_5548.jpg
 • SCS_5636.jpg
 • SCS_5628.jpg
 • SCS_2854.jpg
 • SCS_1622.jpg
 • SCS_2838.jpg
 • SCS_5552.jpg
 • SCS_5588.jpg
 • SCS_1619.jpg
 • SCS_1629.jpg
 • SCS_1631.jpg
 • SCS_1616.jpg
 • SCS_5593.jpg
 • SCS_5545.jpg
 • SCS_1618.jpg

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

BMH logo kicsi

 

A  Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal országos hatáskörű, önálló költségvetési szervként 2000. január 1-jével kezdte meg működését Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal néven, a Belügyminisztérium keretei között. A Hivatal létrehozásával az Európai Unió tagállamaiban működő bevándorlási szervek többségéhez hasonlóan egy intézmény keretei közé került a menekültügyi és az állampolgársági ügyintézési feladatok ellátása, valamint az idegenrendészeti jogkörök gyakorlása. A Hivatal szervezete 2002 januárjától a közigazgatási reformtörekvésekkel összhangban egészült ki a regionálisan szervezett területi szervekkel. 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anykönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. A Hivatal felügyeletét a Belügyminisztérium látja el.

Jelenleg az ország területén hét regionális igazgatóság és 24 kirendeltség fogadja a jelentős számú külföldi ügyfelet, melyet bizonyít az is, hogy a hivatal éves ügyforgalma meghaladja az 1,2 milliót. A Hivatal köztisztviselői az egész ország területére kiterjedő illetékességgel látják el a külföldiek beutazásával, tartózkodásával és letelepedésével kapcsolatos ügyeket, eljárnak a menekültügyi kérelmekben. A Hivatal hatáskörébe tartozik továbbá a Magyarországon illegálisan tartózkodó vagy más jogsértést elkövető külföldiek ügyében a döntések meghozatala, az ország elhagyására kötelezett külföldiek hazautaztatásának megszervezése, humanitárius megfontolásból a hazatéréshez támogatás nyújtása.

A Hivatal Kiskunhalason és Vámosszabadiban menekülteket befogadó állomásokat, Békéscsabán és Nyírbátorban pedig menekültügyi őrzött befogadó központokat működtet, ezen kívül az idegenrendészeti eljárás alatt álló és ellátásra szoruló külföldiek elhelyezésére közösségi szállást tart fenn Balassagyarmaton. Az intézmények az európai követelményeknek teljes mértékben megfelelnek, az ott tartózkodó külföldiek részére kulturált elhelyezést, étkezést és egészségügyi alapellátást biztosítanak. A Hivatal a Magyarországon élő elismert menekültek számára a sikeres beilleszkedésük érdekében különböző ellátásokat és támogatásokat nyújt.

A Hivatal a Magyarországra irányuló migráció ellenőrzését szoros együttműködésben látja el a Rendőrséggel, továbbá a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal. A külföldiek ügyeinek intézésében jól funkcionáló együttműködést folytat a vízumok kiadásában a Külügyminisztériummal és a külképviseletekkel, a diákok esetében az oktatási intézményekkel, a munkavállalóknál a munkaügyi központokkal, a befektetők ügyeiben pedig a szakmai érdekképviseleti szervekkel.

A Hivatal a migráció és a menekültügy területén kiemelkedően jó kapcsolatot tart fenn az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviseletével és a Nemzetközi Migrációs Szervezet Nemzeti Irodájával. Folyamatosan fejleszti kapcsolatait a civil társadalmi szervezetekkel, amelyek elsősorban a külföldiek integrációjában, elhelyezésében, ellátásában és jogi védelmében nyújtanak segítséget.

A Hivatal fent említett hatósági és támogatási feladatait intenzív pályázati tevékenység egészíti ki, mind központi, mind területi szinten. Az elmúlt hat évben uniós forrásból mintegy 10 millió euró pályázati támogatást fordított befogadási, integrációs és az illegális migráció elleni küzdelemhez kapcsolódó célokra.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.