Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Lemondás magyar állampolgárságról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

Lemondás magyar állampolgárságról– fogalommagyarázat

Hogyan szüntethető meg a magyar állampolgárság?

A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg. A lemondás a köztársasági elnökhöz címzett, az erre rendszeresített nyomtatványon előterjesztett nyilatkozat.

 

Melyek a lemondás törvényi feltételei?

Az állampolgársági törvény két feltételhez köti a lemondás elfogadását:

 • a kérelmező külföldön lakjon, vagyis bejelentette a külföldi letelepedését, Magyarországon nincs lakó- vagy tartózkodási helye, vagy soha nem élt Magyarországon és
 • igazolja, hogy rendelkezik egy másik állam állampolgárságával, vagy annak megszerzését kilátásba helyezték részére (állampolgársági ígérvényt kapott).

Jogosultak köre

Ki mondhat le a magyar állampolgárságról?

A magyar állampolgárságról az a külföldön lakó magyar állampolgár mondhat le, aki rendelkezik a lemondás 1. pontban leírt törvényi feltételeivel.

A kérelem benyújtása

Hol és hogyan kell benyújtani a lemondási nyilatkozatot?

A nyilatkozatot magyar nyelven, az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen kell benyújtani

 • lehetőleg a magyar konzuli tisztviselőhöz,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
 • az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”), illetve

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

 

A kérelmet átvevő a lemondó személy személyazonosságát ellenőrzi, aláírását hitelesíti.

 

Ki nyújthatja be a lemondási nyilatkozatot?

 • nagykorú, cselekvőképes (18. életévét betöltött) személy személyesen,
 • kiskorú, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője nyújthatja be.

A nyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes, vagyis a 14. életévét betöltött gyermeknek is alá kell írnia, feltéve, hogy a kérelem rá is kiterjed. A nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell benyújtania akkor is, ha együtt él a szülőkkel.

Formanyomtatvány

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Lemondás magyar állampolgárságról

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

- Lemondás magyar állampolgárságról

Abev java programmal kitölthető, személyesen benyútható formanyomtatvány:

- Lemondás a magyar állampolgárságról

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

Kötelező mellékletek

Milyen okiratokat kell a lemondási nyilatkozathoz mellékelni?

A nyilatkozathoz minden esetben eredetben kell mellékelni:

 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a családi állapotot igazoló okiratot, (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • a külföldi állampolgárságot igazoló okiratot, (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt, vagy érvényes külföldi útlevelet) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező ígérvényt,
 • ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet, (különélő szülő hozzájárulását is mellékelni kell, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya)
 • annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó-, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell, a lakcímjelentő lap kitöltésével. (A lakcímjelentő lapon a „külföldi letelepedés” rovatot kell megjelölni.)

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.

A kérelem elbírálása, jogorvoslati lehetőség, a magyar állampolgárság visszaállítása
Hogyan születik a döntés a lemondási ügyekben?

Amennyiben a lemondás törvényi feltételei fennállnak, a BÁH a döntési tervezetet 60 napon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez. A belügyminiszter javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására. A köztársasági elnök a lemondás elfogadásáról okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiállítása napján szűnik meg.

A kérelmező a lemondási nyilatkozatát a köztársasági elnök döntéséig visszavonhatja, ebben az esetben az eljárást a BÁH megszünteti.

A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzul küldi meg a kérelmezőnek.

A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány) a konzul bevonja.

Van-e jogorvoslati lehetőség az eljárásban?

Ha a lemondás törvényi feltételei nem állnak fenn, e tényt a BÁH – 60 napon belül – határozatban állapítja meg. A határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

 

Visszaállítható-e a magyar állampolgárság, ha a magyar állampolgárságról lemondott személy mégsem szerez külföldi állampolgárságot?

A lemondási okirat keltétől számított három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását az, aki nem kapta meg az ígérvényt kiadó állam állampolgárságát. A kérelmet a köztársasági elnöknek címezve a járási hivatalhoz, az integrált ügyfélszolgálati irodához, a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ígérvényt kiadó külföldi hatóság igazolását arról, hogy a kérelmező az állampolgárságot nem nyerte el. Csatolni kell még a lemondás elfogadásáról szóló okiratot.

 

A magyar állampolgárság visszaállításáról bizonyítványt állít ki a BÁH.

 

Hová lehet fordulni további információért?

 • felkereshető honlapunk: www.bevandorlas.hu
 • kérdéseket lehet feltenni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonon: (+36 1) 550 1235
 • levélben: 1903. Budapest, Pf.: 314/24.

Kapcsolódó jogszabályok:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. Korm. rendelet.

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems