Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

MAGYAR KORMÁNY

KORMÁNYZAT

http://www.kormany.hu

MAGYARORSZÁG.HU KORMÁNYZATI PORTÁL

http://www.magyarorszag.hu

MINISZTÉRIUMOK

AGRÁRMINISZTÉRIUM

https://kormany.hu/agrarminiszterium

BELÜGYMINISZTÉRIUM

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

https://kormany.hu/epitesi-es-beruhazasi-miniszterium

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM 

https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

MINISZTERELNÖKSÉG

https://kormany.hu/miniszterelnokseg

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

https://kormany.hu/penzugyminiszterium

TECHNOLÓGIA ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

https://kormany.hu/tim

RENDŐRI SZERVEK

MAGYAR RENDŐRSÉG

http://www.police.hu/

NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

https://nvsz.hu/

TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT

http://tek.gov.hu/

NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK

INFORMÁCIÓS HIVATAL

http://www.mkih.hu/

ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL

http://ah.gov.hu/

NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT

https://nbsz.gov.hu/

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

https://www.knbsz.gov.hu/

NEMZETI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

http://tibek.gov.hu/

EGYÉB ÁLLAMI SZERVEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

https://bv.gov.hu/

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

https://nav.gov.hu/

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

https://www.katasztrofavedelem.hu/

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT

https://nfsz.munka.hu/

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ

http://www.oep.hu

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

https://www.nnk.gov.hu/

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

http://www.allamkincstar.gov.hu/

EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE

http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

http://www.ksh.hu/

MAGYARORSZÁG ÜGYÉSZSÉGEI

http://ugyeszseg.hu/

MAGYARORSZÁG BÍRÓSÁGAI

http://www.birosag.hu/

KÜLFÖLDI TÁRSSZERVEK

Ausztria

Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

https://www.bfa.gv.at/

Belgium

Szövetségi Közszolgálati és Belügyminisztérium, Bevándorlási Hivatal

https://dofi.ibz.be/en

Bulgária

Állami Menekültügyi Ügynökség

http://www.aref.government.bg/

Ciprus

Belügyminisztérium, Menekültügyi Szolgálat

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Csehország

Belügyminisztérium, Menekültügyi és Migrációs Politikai Főosztály

https://www.mvcr.cz/mvcren/asylum-migration-integration.aspx

Dánia

Bevándorlási Hivatal

https://nyidanmark.dk/

Észtország

Rendőrség és Határrendészeti Hivatal

https://www.politsei.ee/et

Finnország

Bevándorlási Hivatal

https://migri.fi/etusivu

Franciaország

Menekültek és Hontalanok Védelmének Hivatala

https://www.ofpra.gouv.fr/

Görögország

Menekültügyi Szolgálat

https://migration.gov.gr/gas/

Hollandia

Igazságügyi Minisztérium, Bevándorlási és Honosítási Szolgálat

https://ind.nl/en

Horvátország

Belügyminisztérium, Bevándorlásért, Állampolgárságért és Adminisztratív Ügyekért felelős Államtitkárság

http://www.mup.hr/

Kína

Nemzeti Bevándorlási Hivatal

https://www.nia.gov.cn/

 

Koszovó

Belügyminisztérium, Állampolgársági, Menekültügyi és Migrációs Főosztály

https://mpb.rks-gov.net/f/21/Department-of-Citizenship,-Asylum-and-Migration  

Lengyelország

Külföldiek Hivatala

http://www.udsc.gov.pl/

Málta

Menekültügyi Biztos Hivatala

https://homeaffairs.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Mongólia

Igazságügyi és Belügyminisztérium, Bevándorlási Hivatal

http://immigration.gov.mn/index.php

Németország

Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal

https://www.bamf.de/  

Norvégia

Bevándorlási Igazgatóság

https://www.udi.no/

Olaszország

Belügyminisztérium

https://www.interno.gov.it/it

Oroszország

Belügyminisztérium, Migrációs Főigazgatóság

https://en.mvd.ru/structure/Structure/main-directorates/general-administration-for-migration-iss

Portugália

Bevándorlási és Határőrizeti Szolgálat

https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx

Románia

Belügyminisztérium, Bevándorlási Főfelügyelőség

http://igi.mai.gov.ro/ 

Spanyolország

Belügyminisztérium, Menekültügyi Hivatal

http://www.interior.gob.es/en/portada

Svájc

Bevándorlási Államtitkárság

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html

Svédország

Bevándorlási Hivatal

https://www.migrationsverket.se/

Szerbia

Belügyminisztérium

http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/

Szlovákia

Belügyminisztérium, Migrációs Hivatal

https://www.minv.sk/

 

Szlovénia

Belügyminisztérium, Belügyi Igazgatási Ügyek Igazgatósága

https://www.gov.si/

EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEK / NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

CEPOL

https://www.cepol.europa.eu/

EASO

http://easo.europa.eu/

FRONTEX

http://frontex.europa.eu/

GDISC

http://www.gdisc.org/

ICMPD

http://www.icmpd.org/

IOM

http://www.iom.hu/

UNHCR

https://www.unhcr.org/

https://www.unhcr.org/ceu/ 

Karitatív Szervezetek

Baptista Integrációs Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása

 

http://orszik.hu/

Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért

https://cordelia.hu/

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Képviselete (UNHCR)

https://www.unhcr.org/hu/

Evangélikus Diakónia Magyarország

https://www.evangelikus.hu/

Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

http://kalunba.org/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

https://www.maltai.hu/

Magyar Református Szeretetszolgálat

https://jobbadni.hu/

Magyar Vöröskereszt

https://voroskereszt.hu/

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület

https://menedek.hu/

Nemzetközi Migrációs Szervezet  ̶ Magyarország (IOM Hungary)

https://hungary.iom.int/

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023

 

 

 gomb2student_kicsigomb.jpg

 

OK