Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Állampolgársági vizsgálat

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

A magyar állampolgárság igazolása – fogalommagyarázat

A magyar állampolgárság igazolható:

  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
  • érvényes magyar útlevéllel,
  • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
  • - ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a fent felsorolt okiratokkal, okmányokkal nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

 

Hivatalból kezdeményezett állampolgársági vizsgálat

A magyar és külföldi hatóságok – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
12. §-a alapján – hivatalból vizsgáltathatják a magyar állampolgársági státust, amennyiben az az előttük folyó eljárás során szükséges.

Előfordulhat ez például házasságkötést megelőző anyakönyvi eljárásban, hazai anyakönyvezésnél, útlevél iránti igény benyújtásánál, idegenrendészeti eljárásban.

Ilyenkor is szükséges azonban az érintett személy közreműködése, az állampolgárság vizsgálatához elengedhetetlen adatok közlése, okiratok bemutatása céljából.

 

A szükséges adatok, okiratok

A megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét. A magyar állampolgárság vizsgálatához szükséges további adat különösen a felmenők neve, születési helye és ideje, házasságkötésük helye és ideje, külföldre távozásuk ideje, külföldi állampolgárság megszerzésének jogcíme, ideje, korábbi lakóhely adatai. Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell küldeni az állampolgárság megállapításához szükséges okiratokat is.

Az érintett és felmenői magyarországi anyakönyvi eseményeiről hivatalból beszerezzük az anyakönyvi okiratot. A külföldi anyakönyvi eseményeket az ügyfélnek kell igazolnia. A külföldi okiratra előzetesen diplomáciai felülhitelesítést vagy úgynevezett Apostille-t kell kérni, ha nemzetközi egyezmény alapján ettől nem lehet eltekinteni. Az idegen nyelvű anyakönyvi kivonatot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell a kérelemhez mellékelni. Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és a magyar konzul készíthet.

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems