Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Magyar állampolgársági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1. után az állampolgársági és névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el. (további információ)

A folyamatban lévő ügyek illetékesség szerint a fent említett hivatalokhoz kerülnek át.

A magyar állampolgárság igazolása – fogalommagyarázat

A magyar állampolgárság igazolható:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
 • érvényes magyar útlevéllel, vagy
 • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal.
 • ellenkező bizonyításig honosítási okirattal.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a fent felsorolt okiratokkal, okmányokkal nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

 

Mit tanúsít az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:

 • a magyar állampolgárság fennállását,
 • a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését)
 • vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

Bővebb adattartalmú állampolgársági bizonyítvány is kérhető, pl. ha a külföldi hatóság azt kéri igazolni, hogy a kérelmező mikor vagy milyen módon szerezte meg a magyar állampolgárságot, vagy egy adott időpontban, időszakban magyar állampolgár volt-e.


Mire használható fel az állampolgársági bizonyítvány?

A bizonyítvány felhasználható:

 • külföldi munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához, ha a külföldi szerv ezt kéri,
 • hagyatéki ügy intézéséhez,
 • magyarországi ingatlan vásárlásához,
 • minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál folyó eljárásban, amelyben az állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Meddig használható fel az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig érvényes, amely időn belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az állampolgársági státus megváltozásával.

 

Jogosultak köre

Ki kérhet állampolgársági bizonyítványt?

 • Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti állampolgárságától függetlenül.
 • A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője járhat el.
 • Más személy állampolgárságának igazolását az kérheti, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.

A kérelem benyújtása

Hol és milyen formában kell a kérelmet benyújtani?

Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
 • az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”),
 • a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

A kérelem átvételekor ellenőrzik a kérelmező személyazonosságát, aláírását hitelesítik, majd a kérelmet a mellékletekkel együtt továbbítják a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságához.

 

Illetékköteles-e az állampolgársági bizonyítvány?

Az állampolgársági bizonyítvány illetékköteles, az eljárás illetéke 3.000 forint, melyet Magyarországon illetékbélyeg formájában, külföldön pedig a konzul tájékoztatása szerint kell leróni.

 

Formanyomtatvány

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

- Magyar állampolgársági bizonyítvány

- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Magyar állampolgársági bizonyítvány

- Adatlap lakcím nyilvántartásba vételhez

Abev java programmal kitölthető, személyesen benyútható formanyomtatvány:

- Állampolgárság igazolása iránti kérelem

- Adatlap a regisztrációs igazolás kiállításához és a lakóhely bejelentéshez

A keretprogram a NAV honlapjáról tölthető le.

 

 Kötelező mellékletek

Milyen okiratokat kell csatolni a kérelemhez?

Az állampolgárság igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatát,

Belföldön élő magyar állampolgárnak csak a saját születési, házassági és szülei házassági anyakönyvi kivonatát kell csatolnia. Amennyiben nem csatolja, a belföldi anyakönyvi eseményről az anyakönyvi okiratot a BÁH hivatalból beszerzi.

 • ha a kérelmező vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat, stb.).
 • amennyiben a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, kérelméhez kézbesítési meghatalmazást is csatolnia kell, ha nem a magyar konzuli tisztviselőhöz kéri továbbítani a bizonyítványt.

A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot.

A kérelmező választhat a tekintetben, hogy külföldön élő magyar állampolgárként szerepeljen a nyilvántartásban, vagy magyarországi lakóhelyet jelent be. Az első esetben erre külön nyomtatvány nincs rendszeresítve, és a nyilvántartásba vételről a BÁH gondoskodik az állampolgárság igazolása iránti kérelmen közölt külföldi lakóhely alapján. A kérelmező az állampolgársági bizonyítványt, a hazai anyakönyvből kiállított kivonatot és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) egyszerre kapja meg, mivel ezen eljárások mindegyikét a BÁH folytatja le.

Ha magyarországi lakóhelyet jelent be, az adatlapot a BÁH megküldi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a nyilvántartásba vételhez.

 

A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat – beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is – kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.

 

A magyar állampolgárság (főszabály szerint) leszármazás útján keletkezik, ezért – amennyiben a felmenő már külföldön született, kötött házasságot – a leszármazás igazolásához a Magyarországon született felmenőig visszamenően csatolni kell a külföldön történt születéseket, illetve házasságkötéseket tanúsító okiratokat.

 

Az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával – a kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével együtt – kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik és a bizonyítvány kérbesítését nem a külképviseletre kéri.

A kérelem elbírálása, jogorvoslati lehetőség

Mennyi az állampolgársági bizonyítvány ügyintézési határideje?

Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a beérkezéstől számított 60 napon belül tesz eleget.

Amennyiben az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolja, az eljáró szerv a hiány pótlására megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; a más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

Az ügyintézési idő indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

 

Van-e jogorvoslati lehetőség az állampolgársági eljárásban?

Az állampolgársági bizonyítványban foglalt ténymegállapítás, továbbá az eljárás során hozott döntés (határozat, végzés) felülvizsgálata a közléstől számított 30 napon belül kizárólag a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

 

Hová lehet fordulni további információért?

 • honlapunk: www.bevandorlas.hu
 • kérdéseket lehet feltenni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • telefonon: (+36 1) 550 1235,
 • levélben: 1903. Budapest, Pf.: 314/24.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. Korm. rendelet.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.