Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tájékoztató az ügyfélfogadási rend módosulásáról / Information about the modification of the office hours

LOGO kicsi

Tájékoztató az ügyfélfogadási rend módosulásáról

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság ügyfélfogadási nyitvatartási ideje pécsi és kaposvári irodánkban

2023. április 3. napjától

az alábbiak szerint módosul (szekszárdi ügyfélfogadási rendje nem változik). Felhívjuk a figyelmet, hogy a változás eredményeképpen április hónaptól a pénteki napokon mindhárom irodánk zárva tart.

Pécsi ügyfélszolgálatunk az alábbi idősávokban tart nyitva:

nyitás

zárás

hétfő

8:00

17:30

kedd

8:00

16:00

szerda

7:30

12:00

csütörtök

8:00

16:00

 

Kaposvári ügyfélszolgálatunk az alábbi idősávokban tart nyitva:

nyitás

zárás

hétfő

9:00

16:30

szerda

9:00

15:30

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy 2023. január 1-től az alábbi kérelmek kizárólag elektronikus úton (az enterhungary.gov.hu internetes oldalon) nyújthatók be:

·         a regisztrációs igazolás (EGT-állampolgárok számára)

·         tartózkodási kártya (EGT-állampolgárok családtagjai számára)

·         állandó tartózkodási kártya (EGT-állampolgárok számára)

·         huzamos tartózkodási kártya iránti (EGT-állampolgárok családtagjai számára)

·         a tartózkodási engedély hosszabbítása (harmadik országbeli állampolgárok számára)

·         a nemzeti és EK letelepedési engedély iránti kérelmek,

·         a szálláshelybejelentés.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a kiemelt foglalkoztatók, a jogi képviselők, valamint a képviseletet ellátó jogi személyek is kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be kérelmet, kivéve azon kérelmek esetében, amelyek minden esetben csak személyesen nyújthatók be (belföldi kérelmezés kivételes méltánylást érdemlő körülmény megjelölésével, illetve külképviseleten indítható tartózkodási engedély kérelmek).

A várakozási idő csökkentése érdekében azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a személyes ügyintézéshez vegyék igénybe az oif.gov.hu honlapon elérhető időpontfoglalási lehetőséget.

 


 

 

 

Information about the modification of the office hours

 

We would like to draw the attention of our clients that the office hours of the South Transdanubian Regional Directorate of the Directorate General for Aliens Policing in Pécs and Kaposvár offices will be modified

from 3 April 2023

as follows (the office hours of our Szekszárd customer service office will not change). Please note that all three of our offices will be closed on Fridays from April.

 

The office hours of the Pécs Customer Service Office:

opening

closing

Monday

8:00

17:30

Tuesday

8:00

16:00

Wednesday

7:30

12:00

Thursday

8:00

16:00

 

The office hours of the Kaposvár Customer Service Office:

 

opening

closing

Monday

9:00

16:30

Wednesday

9:00

15:30

 

Please be informed that the following applications can only be submitted electronically (via Enter Hungary – enterhungary.gov.hu) from 1 January 2023:

·         registration certificate (for EEA nationals),

·         residence card (for family members of EEA nationals)

·         permanent residence card (for EEA nationals),

·         long-term residence card (for family members of EEA nationals)

·         extension of residence permit (for third country nationals),

·         national and EC permanent residence permits,

·         notification of place of accommodation  

Please be informed that preferred employers, legal representatives and legal entities acting as representatives may also submit applications by electronic means only, except for applications which can only be submitted personally (applications submitted within Hungary with the indication of special circumstances and applications for residence permits which can be submitted at diplomatic missions).

If you contact us about a matter that requires a personal visit to our customer service office, we recommend you to book an appointment in advance on oif.gov.hu to reduce waiting times.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

LOGO kicsiEH

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyújtsa be kérelmét online! 

Kizárólag elektronikus úton benyújtható ügytípusok 2023. január 1-től

 

Dear Client!

Submit your application online!

Case types that can only be submitted electronically from January 1, 2023
 

               eh oqcode                                                                                                         ukran qr

Online kérelem benyújtása számítógépről:                             Elektronikus kérelem benyújtó mobil applikáció letöltése Ukrajnából menekülők részére:

/ Apply online from a computer:                                             / Download the electronic application submission mobile app for refugees from Ukraine:

https://enterhungary.gov.hu                                                    http://ukran2022.oif.gov.hu/docs/common/Menedekes-1.0-release.apk

(Enter Hungary)

OK