Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Idegenrendészeti eljárási díjak változása

LOGO kicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó idegenrendészeti eljárások vonatkozásában a befizetendő díjak mértéke 2022. január 22. napjától az alábbiak szerint megváltozik. Fentiekre figyelemmel javasoljuk a módosított eljárási díjak megismerését és felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022. január 22. 00 óra 00 percet követően benyújtott kérelmek illetve indított idegenrendészeti eljárások esetében az alábbi díjtételek irányadóak. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes eljárások díjai a honlapon elhelyezett, engedélytípusonkénti részletes tájékoztatókban egyaránt módosításra kerülnek.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díja

 

1. Tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló eljárás díja 110 EUR

2. Tartózkodási engedély kiadása és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díja, a fellebbezés külképviseleten történő előterjesztése esetén 160 EUR

3. Tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 39 000 Ft

4. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 24 000 Ft

5. Tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 35 000 Ft

6. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 23 000 Ft

7. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

8. Tartózkodási engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

9. EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 38 000 Ft

10. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárás díja belföldi kérelmezés esetén 26 000 Ft

11. EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 35 000 Ft

12. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EU Kék Kártya meghosszabbítására irányuló eljárás díja 23 000 Ft

13. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

14. EU Kék Kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

15. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 90 EUR

 

Bevándorolt, illetve letelepedett státuszt igazoló okmányokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díjak:

 

1. Bevándorolt státuszt igazoló okmány meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft

2. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

3. Bevándorolt státuszt igazoló okmány kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

4. Letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft

5. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

6. Letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

7. Ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft

8. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt ideiglenes letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 25 000 Ft

9. Ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft

10. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

11. Ideiglenes letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

12. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft

13. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 25 000 Ft

14. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft

15. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

16. Nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

17. EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 39 000 Ft

18. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt EK letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja 25 000 Ft

19. EK letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20 000 Ft

20. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 20 000 Ft

21. EK letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 20 000 Ft

22. Nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 110 EUR

23. Tartózkodásra jogosító okmány pótlására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiállítására irányuló eljárás díja külképviseleti kérelmezés esetén 90 EUR

24. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten történő előterjesztés esetén 60 EUR

 

Úti okmányok kiállításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:

 

1. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja 12 000 Ft

2. Hontalan útlevél meghosszabbítására irányuló eljárás díja 10 000 Ft

3. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 12 000 Ft

4. Hontalan útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft

5. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja 12 000 Ft

6. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 12 000 Ft

7. A bevándorolt vagy letelepedett személy számára útlevél kiadására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 10 000 Ft

8. Egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány kiállítására irányuló eljárás díja belföldön 12 000 Ft

 

Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak:

 

1. Meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló eljárás díja 16 000 Ft

2. Az idegenrendészeti hatóság elektronikus információs rendszerén keresztül igényelt meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátására irányuló eljárás díja 9 000 Ft

3. Fellebbezési kérelem díja 47 000 Ft

4. Hatósági bizonyítvány kiállításának díja 3 000 Ft

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?









  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,



  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.





  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.





  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja:



 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Tájékoztatók az Ukrajnából menekülők részére

 

Informations for people fleeing Ukraine

 

 Інформація для біженців з України

OK